Sökning: "Max Söderström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Max Söderström.

 1. 1. Kvinnlig representation i ersättningsutskott : En kvantitativ studie om samband mellan könsfördelning och rörlig kompensation

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Jonathan Ahlstrand; Andreas Karlsson; Max Söderström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Skillnader i holklevande småfåglars revir i urban och rural miljö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Max Söderström; [2017]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Jämförelse mellan småfåglars revir i stad och i skog Sedan människan började bygga civilisationer med städer för tiotusen år sedan har andra organismer ställts inför ett val, att flytta på sig, att gå under eller att anpassa sig. Staden är ur ett biologiskt perspektiv en mycket ny miljö och det kan vara svårt att säga hur miljön påverkar de som väljer att bosätta sig här. LÄS MER

 3. 3. Optimization of the game room design and game production for Boda Borg AB

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

  Författare :Jan-Martin Söderström; Fredrik von Braun; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis has been developed in cooperation with Boda Borg Skellefteå. Boda Borg is an adventure house where physical challenges are combined with creative thinking.The purpose of this thesis can be divided into to two different parts. The purpose of the first part was to examine how to create a well designed room at Boda Borg. LÄS MER