Sökning: "Mergim Spahija"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mergim Spahija.

  1. 1. Gymnasielärares arbete med digitala verktyg och dess roll i idrottsundervisningen

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Mergim Spahija; Jasarevic Mirza; [2020]
    Nyckelord :Digitala verktyg; Idrott och hälsa; IKT; Lärande; Skola; Undervisning;

    Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur användningen av digitala verktyg i idrottsämnet sker, vilka digitala verktyg som används samt de möjligheter och hinder som elever och lärare ställs inför vid ett användande av digitala verktyg. För att kunna undersöka detta så har vi använt oss av kvalitativ metod i form av intervjustudier och vi har även använt av oss teoretiska modeller som TPACK och sociokulturellt perspektiv för att kunna analysera de resultat som vi har samlat in. LÄS MER