Sökning: "Mexikanska Golfen"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Mexikanska Golfen.

 1. 1. Företags samhällsansvar : En komperativ fallstudie om British Petroleum's CSR-rapportering före och efter olyckan i den Mexikanska golfen år 2010

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Anna Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Företags samhällsansvar; Corporate Social Responsibility; British Petroleum; Deepwater Horizon;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Volkswagen - Ett globalt fusk : En deskriptiv studie om biljättens utsläppsskandal och dess påverkan

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Erik Edlund; Oscar de Bourgh; [2016]
  Nyckelord :VW; BP; Bolagsskandaler; VW; BP;

  Sammanfattning : Genom åren har ett flertal bolag världen över involverats i olika slags skandaler, en del som rena brott och andra som skylls på misstag eller olyckshändelser. Några av det större slaget är t.ex. BP-skandalen där miljontals fat med olja läckte ut i mexikanska golfen, detta skylldes på en olyckshändelse. LÄS MER

 3. 3. CSR utan gränser : En studie av oljebranschens reaktion på oljeutsläppet i Mexikanska golfen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Hjälte; Frederik Bonnesen; [2013]
  Nyckelord :BP; CSR; Legitimitetsteori; Legitimitet; Political Cost; Oljebranschen; Olja; Oljeutsläpp; Reputation Risk Management;

  Sammanfattning : Företag publicerar allt mer information om deras sociala miljömässiga och ekonomiska ansvar.Denna information presenterar de i sina årsredovisningar under avsnittet Corporate Social Responsibility. LÄS MER

 4. 4. BP´s CSR-arbete utifrån Global Compact : - En kartläggande studie

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Fanny Chantereau; Cecilia Thibblin; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta arbete har kartlagt att BP har ett CSR-arbete utifrån Global Compact’s tio principer, men med brister. Den främsta bristen gällande deras CSR-arbete är inom miljö, men företaget är klar med att företagets huvudsyfte är att hitta, utvinna och generera vinst till sina aktietagare - vilket följaktligen inte är en miljövänlig handling för ett oljeföretag. LÄS MER

 5. 5. Att täppa en läcka : En analys av British Petroleums kommunikativa strategier efter oljekatastrofen i Mexikanska golfen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Edwin Eriksson; [2011]
  Nyckelord :retorik; kriskommunikation; kommunikation; Benoit; BP; försvarsstrategier; image restoration theory;

  Sammanfattning : .... LÄS MER