Sökning: "Michael Wagner"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Michael Wagner.

 1. 1. The Dark Souls of Internationalization : Video Game Developers Enter the Chinese Market

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Michael Wagner; [2020]
  Nyckelord :Video Games; Internationalization; China; Institutional Environment; Localization; Piracy;

  Sammanfattning : This thesis analyzes how the institutional environment of the Chinese market affects market entry by foreign PC video game developers. The thesis utilizes a qualitative, multiple case study of five independent PC video game developers from around the world. LÄS MER

 2. 2. ”En planering för alla” : - En intervjustudie om planering av inkluderande svenskundervisning i årskurs 7-9

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Heidi Wagner Nottberg; Jenni Wagner; [2018]
  Nyckelord :Inkludering; inkluderande undervisning; inkluderande undervisningsstrategier;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att tillföra kunskap om vilka uppfattningar svensklärare har om sin planering och utvärdering av inkluderande undervisning och huruvida de uppfattar dilemman i samband med inkluderande undervisning. Studien är en kvalitativ intervjustudie där åtta svensklärare deltar, dessa arbetar i en kommun som de senaste tre åren arbetat aktivt och kommunövergripande med inkluderande undervisning. LÄS MER