Sökning: "Michelle Axelsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Michelle Axelsson.

 1. 1. Psykiatrisk tvångsvård utifrån ett etiskt perspektiv- Sjuksköterskans erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Michelle Axelsson; Olivia Svensson; [2022]
  Nyckelord :Etiska dilemman; Moralisk stress; Psykiatrisk tvångsvård; Sjuksköterskans erfarenheter; Vårdrelation;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Grunden i hälso- och sjukvårdslagen är att kunna ge förutsättningar genom lagar för att kunna ge en god vård som är frivillig. Inom den psykiatriska vården kan den frivilliga vården snabbt övergå till tvångsvård om patienten bedöms vara i behov av detta. LÄS MER

 2. 2. Kvinnor, Träning och Hälsa : Kvinnors upplevelser av träning utifrån menstruationscykelns faser kopplat till kvinnors hälsa.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Michelle Brahce Axelsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The complexity of the menstrual cycle is considered a major barrier to the inclusion of women in sports research. This limits the studies of how women’s menstruation cycle and health are affected by exercise, along with limitations in studies concerning women’s experiences of exercising during the different phases of the cycle. LÄS MER

 3. 3. Träningsrelaterad kramp bland fotbollsspelare : En kvalitativ studie om fotbollsspelares tankar och erfarenheter kring träningsrelaterad kramp

  L2-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Michelle Axelsson; Emma Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Exercise associated muscle cramp (EAMC) is something that many football players suffer from, but what is the cause of EAMC? Today there is no concrete answer, as there are many factors that can affect. In this study, the purpose is to explore football players’ thoughts, reflections, and experiences about EAMC. LÄS MER

 4. 4. ITREA – Utveckling av framtidens digitala annonseringsplats

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Victor Axelsson; Sebastian Bucht; Michelle Hellmark Carrasco; Gustav Fridell; Sofia Hagel; Pontus Larsson; Jonas Olaussen; Erik Ståhl; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study has investigated the development of a web application in the form of a digital marketplace for IT services. The problem statement addresses how a web application of this kind can be designed to achieve three criteria; high usability, good user experience and high credibility. LÄS MER