Sökning: "Milena Milanko"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Milena Milanko.

  1. 1. Att leva med endometrios – En litteraturöversikt om kvinnors upplevelser

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Vendela Häll; Milena Milanko; [2020-08-07]
    Nyckelord :endometrios; livskvalitet; upplevelse; bemötande; smärta.;

    Sammanfattning : Bakgrund: Var tionde kvinna i världen är drabbad av endometrios. Sjukdomen medförbesvärliga komplikationer i det dagliga livet, vilket innebär att kvinnornas liv påverkas såvälfysiskt som psykiskt. LÄS MER