Sökning: "Mimmi Hedlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mimmi Hedlund.

  1. 1. Framställningen av våldtäkt i svensk kvällspress : En idé- och ideologikritisk granskning

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

    Författare :Mimmi Hedlund; Matilda Gylleus; [2014]
    Nyckelord :Våldtäkt; våld mot kvinnor; kvinnovåld; kvällspress; svensk kvällspress; media; ideologikritik;

    Sammanfattning : ABSTRACT   Titel: Våldtäkt i Aftonbladet och Expressen: En idé- och ideologikritisk granskning Nivå: C Författare: Mimmi Hedlund och Matilda Gylleus Handledare: Mathias Sylwan Seminariebehandlas: Tisdagen den 3 juni, klockan 11.00-12. LÄS MER