Sökning: "Rural area"

Visar resultat 1 - 5 av 1039 uppsatser innehållade orden Rural area.

 1. 1. Prosten och sockenstämman. Kontroll, konflikt och konsekvens i en mellansvensk landsbygd 1776 -1794

  Master-uppsats,

  Författare :Aina Wallström; [2021-11-24]
  Nyckelord :Provost; Vicar; Self-governing parish; Rural area; Blickles theory of Communalism;

  Sammanfattning : The objective of this study has been to investigate the interaction in the Sköllersta parish self-govern board in the middle of Sweden during the Provost Fredric Åhrbergs years of service 1776-1794. The investigation emanates from the perspective of the vicar in his own written board protocols. LÄS MER

 2. 2. How financial regulation promotes financial inclusion in less developed countries

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Derick Okodi; [2021-06-24]
  Nyckelord :Bank regulation; Financial inclusion; BankCommercial and Microfinance regulation; Information asymmetry;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 3. 3. Carta ex Machina: Testing object-based machine learning and unsupervised classification in land use change detection mapping in the semi-arid governorate of Sidi Bouzid, Tunisia

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Kristian Emil Havnsgaard Paludan; [2021]
  Nyckelord :Change detection; Land use mapping; LANDSAT MSS; LANDSAT TM; GEOBIA; Random Forest classification; ISODATA cluster classification; Object-based classification; Semi-arid agriculture; Irrigation mapping; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Sidi Bouzid, Tunisia is an inland governorate in Tunisia that has undergone a rapid agricultural and urban development since the Tunisian independence in 1952 from being a rural and largely nomadic region into a hub of irrigated agriculture. In 2010 Mohamed Bouazizi sparked the Tunisian revolution by lighting himself on fire int he city of Sidi Bouzid, with some blaming the inequality and water scarcity created by this rapid expansion in the irrigation farming as an important cause (Bayat, 2017; Malka, 2018). LÄS MER

 4. 4. Skolgårdsgestaltningen påverkar användningen : gröna kvaliteter stärker ungdomars rätt till lek och vila

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Rut Lindeberg; [2021]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; ungdomar; skolgårdsgestaltning; barnkonventionen; gröna kvaliteter;

  Sammanfattning : Kring ungdomars skolgårdar finns en osäkerhet, målgruppen räknas som barn samtidigt som de närmar sig vuxen ålder. FNs Barnkonvention blev 2020 svensk lag vilket ger ungdomar rätt till lek och vila, under pauser från skolarbetet. Skollagen ger dock inget uttalat stöd för en skolgård utan fokuserar på målstyrda kunskapskrav. LÄS MER

 5. 5. Handläggningstider för fastighetsbildning : Påverkan på landsbygdsutvecklingen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Emelie Hansson; Lena Svensson; [2021]
  Nyckelord :Rural development; rural area; process time; cadastral surveying; development of society; property formation; cadastral procedure; the state cadastral authority; the municipal cadastral authorities; Landsbygdsutveckling; landsbygd; handläggningstid; lantmäteri; samhällsutveckling; fastighetsbildning; lantmäteriförrättning; SLM; KLM;

  Sammanfattning : Under en längre tid har handläggningstider avseende fastighetsbildning varit en utmaning för lantmäterimyndigheterna. I Förvaltningslagen anges att ärenden skall hanteras så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt. Med den pågående urbaniseringen har detta dock varit svårt att upprätthålla. LÄS MER