Sökning: "rural development"

Visar resultat 1 - 5 av 2701 uppsatser innehållade orden rural development.

 1. 1. Planering för hållbar utveckling av naturturismdestinationer - En kvalitativ studie av hållbarhetsperspektiv och intressekonflikter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Camilla Strandberg; [2021-09-15]
  Nyckelord :Hållbarhetsperspektiv; intressekonflikter; landsbygdsutveckling; naturturismdestinationer; naturskydd; strandskydd; naturturism; turism; platsmarknadsföring;

  Sammanfattning : Within the government initiative for Sustainable nature and ecotourism in rural areas, a number of projects were implemented which included Visit Sweden's marketing campaign The 72 Hour Cabin. The campaign took place in 2017 on an placeless island that was chosen based on the fact that it was located privately. LÄS MER

 2. 2. Parental Perceptions, Experiences, and Expectations on the Teaching of Sexuality Education in and Out of Gambian Schools

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Fatou Kah; [2021-08-16]
  Nyckelord :sexuality; parent-child communication; perceptions; norms; culture; religion;

  Sammanfattning : Aim: This study seeks to contribute to the literature inadequacy in the field of sexuality education in the Gambia by highlighting the controversies surrounding sexuality education for young people by exploring the perceptions, experiences, and expectations of parents on the teaching of sexuality education in and out of Gambian schools.Theory: The theoretical framework that guided the methodology and data analysis of the study was the post-modern feminist theory which utilizes the constructivist perspective and the psychoanalytic approaches to sexuality by also making use of the Freudian frameworks. LÄS MER

 3. 3. Carta ex Machina: Testing object-based machine learning and unsupervised classification in land use change detection mapping in the semi-arid governorate of Sidi Bouzid, Tunisia

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Kristian Emil Havnsgaard Paludan; [2021]
  Nyckelord :Change detection; Land use mapping; LANDSAT MSS; LANDSAT TM; GEOBIA; Random Forest classification; ISODATA cluster classification; Object-based classification; Semi-arid agriculture; Irrigation mapping; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Sidi Bouzid, Tunisia is an inland governorate in Tunisia that has undergone a rapid agricultural and urban development since the Tunisian independence in 1952 from being a rural and largely nomadic region into a hub of irrigated agriculture. In 2010 Mohamed Bouazizi sparked the Tunisian revolution by lighting himself on fire int he city of Sidi Bouzid, with some blaming the inequality and water scarcity created by this rapid expansion in the irrigation farming as an important cause (Bayat, 2017; Malka, 2018). LÄS MER

 4. 4. Värmereducerande grönstrukturer : hur kan gröna strukturer användas för att lindra den urbana värmeöeffekten?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Nils Vestlund; [2021]
  Nyckelord :gröna strukturer; värmeöeffekten; värmerelaterarad ohälsa; stadsklimat;

  Sammanfattning : Det här arbetet undersöker gröna strukturer som åtgärd för att motverka värmeöeffekten i svenska städer. Värmeöeffekten innebär att det urbana landskapets dygnsmedeltemperatur är högre än i omgivande ruralt landskap. LÄS MER

 5. 5. Skolgårdsgestaltningen påverkar användningen : gröna kvaliteter stärker ungdomars rätt till lek och vila

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Rut Lindeberg; [2021]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; ungdomar; skolgårdsgestaltning; barnkonventionen; gröna kvaliteter;

  Sammanfattning : Kring ungdomars skolgårdar finns en osäkerhet, målgruppen räknas som barn samtidigt som de närmar sig vuxen ålder. FNs Barnkonvention blev 2020 svensk lag vilket ger ungdomar rätt till lek och vila, under pauser från skolarbetet. Skollagen ger dock inget uttalat stöd för en skolgård utan fokuserar på målstyrda kunskapskrav. LÄS MER