Sökning: "Mona Hägg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mona Hägg.

  1. 1. Skolbiblioteket : spelar det någon roll? En studie av hur en friskola klarar sig utan skolbibliotek.

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

    Författare :Mona Dahlström; Josefin Hägg; [2009]
    Nyckelord :friskola; skolbibliotek; fristående skola; informationskompetens; livslångt lärande;

    Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis is to investigate how one independent senior high school without a school library regards the role of school libraries. (What is their view of information literacy? Do they manage to reach the goals of Lpf 94 and the goals of each school subject without a school library of their own?). LÄS MER