Sökning: "Moniek Jakobs"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Moniek Jakobs.

  1. 1. The role of consumers' environment-friendly lifestyle in relation to the acceptability of processed insect-based products

    Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

    Författare :Moniek Jakobs; Theresia Maria van der Meij; [2018]
    Nyckelord :Acceptability; entomophagy; environment-friendly lifestyle; food neophobia; familiarity with eating insects; moderation; mediation;

    Sammanfattning : .... LÄS MER