Sökning: "Musikproduktion i kulturskola"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Musikproduktion i kulturskola.

  1. 1. Musikteori och läromedel i musikproduktion : En enkätundersökning om läromedel och begreppet musikteori i musikproduktionsundervisning

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

    Författare :William Åberg; [2022]
    Nyckelord :Musikproduktion i kulturskola; musikteori; undervisning;

    Sammanfattning : Intresset för ämnet musikproduktion har ökat mycket under de senaste 20 åren. Som en följd av detta har många kulturskolor börjat undervisa i musikproduktion. LÄS MER