Sökning: "crack"

Visar resultat 1 - 5 av 286 uppsatser innehållade ordet crack.

 1. 1. Sjöofficershatt och dess hattask En föremålsstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Alex Bernérus; [2019-06-19]
  Nyckelord :hat; costume accessory; textile; wood; uniform;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Konservatorprogrammet15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2019:21.... LÄS MER

 2. 2. Testutrustning för att bedöma knäckvinklar på pappersprodukter : Utveckling av metod och konstruktion av en knäckvinkeltestare för bestruktna pappersprodukter

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik (from 2013)

  Författare :Alexander Torstensson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Projektet är en del av examen för studenter inom ​högskoleingenjörsprogrammet för innovationsteknik och design​ på Karlstads Universitet och fortgår under vårterminen 2019. Projektet har utförts på uppdrag av BillerudKorsnäs och målet har varit att ta fram en utrustning som kan användas för att bedöma knäckvinklar i bestrykningar på pappersprodukter. LÄS MER

 3. 3. Vattentäta betongkonstruktioner utsatta för tvångskrafter : Finit elementanalys av tvångsfördelning för vanliga typfall

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Julio Cesar De Barros Cruz; Marijana Paunovic; [2019]
  Nyckelord :restraint; restraint factor; cracks; Eurocode; 3D FE analysis; evaluate; tvång; tvångsfaktor; sprickor; Eurokod; 3D FE-analys; utvärdera;

  Sammanfattning : Betong är ett av de mest använda byggnadsmaterialen i dagens samhälle. Några av anledningarna till detta är att den har lång livslängd, är naturligt material som är 100 % återvinningsbart samt ej lättantändligt material. Även om betong har många fördelar så är den inte helt idealisk eftersom den har en låg draghållfasthet. LÄS MER

 4. 4. Minimiarmering i grundplattor : En studie om hur konstruktörsföretag väljer armering och hur valet påverkar den färdiga konstruktionen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Matti Nurro; Emanuel Jönsson; [2019]
  Nyckelord :eurocode; crack width; minimum reinforcement; crack; slab; slab on ground; eurocode; eurokod; minimiarmering; platta på mark; sprickor; sprickbredd; spricka;

  Sammanfattning : Purpose: Concrete is a widely used construction material for mainly buildingfoundations. In Sweden Eurocode is used to dimension the minimum reinforcement that is supposed to limit the cracking of the concrete after casting, but cracking is nevertheless a common problem. LÄS MER

 5. 5. A hard nut to crack : a gender analysis of a community and a value chain in Indonesia

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Rebecka Wikström; [2019]
  Nyckelord :gender; value chain; feminist theory; empowerment; candlenut;

  Sammanfattning : In this master’s thesis, I have investigated gender dynamics within a village called Batudulang on the Island of Sumbawa in Indonesia. It is qualitative research, based on observations, focus groups and semi-structured interviews. LÄS MER