Sökning: "komplementära behandlingsmetoder ångest"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden komplementära behandlingsmetoder ångest.

 1. 1. Patienters upplevelser av komplementära och alternativa behandlingsmetoder vid ångest

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Emma Sturesson; Idun Brodersen; [2021]
  Nyckelord :Ångest; komplementära behandlingsmetoder; alternativa behandlingsmetoder; mindfulness; öronakupunktur; yoga; patientupplevelser.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ångest är ett stort hälsoproblem i dagens samhälle. Patienter upplever att de många gånger enbart blir erbjudna medicinsk behandling, trots att de önskar andra behandlingsalternativ. Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av komplementära och alternativa behandlingsmetoder vid ångest. LÄS MER

 2. 2. Komplementära behandlingsmetoder som kan främja livskvaliteten för patienter med hjärtsvikt : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Madeleine Milleson; Christian Bjurefalk; [2019]
  Nyckelord :Hjärtsvikt; Komplementära behandlingsmetoder; Livskvalitet; Omfattande och strukturerad utbildning; Träning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är ett komplext syndrom och en följd av andra hjärt- och kärlsjukdomar. Hjärtsvikt leder till en försämring av hjärtats pumpförmåga och därmed uppstår syrebrist i kroppens alla organ. LÄS MER

 3. 3. "DE LYSSNAR PÅ MIG" : En litteraturstudie om patienters upplevelser av komplementära behandlingsmetoder vid långvarig smärta

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ida Engman; Annamaria Danforth; [2018]
  Nyckelord :akupunktur; komplementär medicin; långvarig smärta; massage; mindfulness; patientens upplevelser; yoga;

  Sammanfattning : Bakgrund: Långvarig smärta är ett stort problem i hela världen. Ett problem med smärtbehandlingarna är dels att smärta är en subjektiv upplevelse som kräver ett mångimensionellt förhållningssätt. Flera av läkemedelsformerna ger besvärliga biverkningar eller har bristfällig effekt beroende på patientens mottaglighet. LÄS MER

 4. 4. Musik, akupunktur, TENS och massage effekt – vid cancerrelaterad smärta

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Carolina Berg; Maryam Hesami; [2016-01-20]
  Nyckelord :cancerrelaterad smärta; komplementär- och alternativ medicinsk behandling; musik; akupunktur; TENS; massage; sjuksköterska; omvårdnad; komplementär- och alternativ medicinsk behandling; musik; akupunktur; TENS; massage; sjuksköterska; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskans viktigaste uppgift i sin omvårdnad för patienten är att lindra lidande samt främja hälsa och livskvalité. Patienter som drabbats av cancer kan löpa större risk till smärta. Smärta orsakar mycket lidande och kan påverka livskvalitén hos patienten. Cancerrelaterad smärta behandlas i första hand med läkemedel. LÄS MER

 5. 5. Effekter av komplementära behandlingsmetoder vid preoperativ oro och ångest: en litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Maja Hernborg; Agnes Skarelid; [2016]
  Nyckelord :Musikterapi; Vägledd visuell bildterapi; Therapeutic Touch; Preoperativ vård.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Patienters upplevelse av oro och ångest inför ett operativt ingrepp är vanligt förekommande inom sjukvården. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva effekterna av komplementära behandlingsmetoder i samband med patienters preoperativa oro och ångest. Studien bygger på elva vetenskapliga artiklar. LÄS MER