Sökning: "musikteori"

Visar resultat 1 - 5 av 205 uppsatser innehållade ordet musikteori.

 1. 1. Det står ju i boken! : En fallstudie av den semiotiska designen av musikteoretiska läroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Daniel Larsson; [2022]
  Nyckelord :music theory; harmonic theory; textbooks; social semiotics; textual analysis; multimodality analysis; musikteori; harmonilära; läroböcker; socialsemiotik; textanalys; multimodal analys;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka hur musikteoretiska läroböcker är designade med avseende på praktiskt och kreativt omsättande av musikteori. Forskning om musikteoretisk undervisning visar att elever och studenter uppskattar när teoretiska kunskaper omsätts till något praktiskt och kreativt som dessutom relaterar till deras egen musikaliska praktik. LÄS MER

 2. 2. Musikteori och läromedel i musikproduktion : En enkätundersökning om läromedel och begreppet musikteori i musikproduktionsundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :William Åberg; [2022]
  Nyckelord :Musikproduktion i kulturskola; musikteori; undervisning;

  Sammanfattning : Intresset för ämnet musikproduktion har ökat mycket under de senaste 20 åren. Som en följd av detta har många kulturskolor börjat undervisa i musikproduktion. LÄS MER

 3. 3. På jakt efter ett uttryck : Lärdomar, erfarenheter och ny konstnärlig riktning i mötet mellan två musikaliska genrer

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för komposition, dirigering och musikteori

  Författare :Amanda Sedgwick; [2022]
  Nyckelord :jazzkomposition; komposition;

  Sammanfattning :  I det här arbetet kommer jag att beskriva hur jag nådde fram till mitt konstnärliga val att renodla de två traditionerna jazz och klassisk musik. Det kommer jag att göra genom att presentera mitt arbete och de utmaningar likväl som de källor till glädje jag stötte på när jag komponerade musiken. LÄS MER

 4. 4. “I’m just sick of thinking about it all the time, this stuff – love, settling down and marriage” : En komparativ innehållsanalys av High Fidelity (2000) & High Fidelity (2020)

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Erika Wallin; Moa Hanning; [2022]
  Nyckelord :gender; normativity; romantic comedy; representation; stereotypes; genus; normer; romantiska komedier; representation; stereotyper;

  Sammanfattning : Vi har genomfört en komparativ kvalitativ innehållsanalys av filmen High Fidelity (2000) och serien High Fidelity (2020). Vårt syfte har varit att synliggöra hur romantiska relationer samt män och kvinnor representeras över tid. LÄS MER

 5. 5. Klingende sprog : En undersøgelse af hvordan fire nordiske sprog påvirker korklang

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för komposition, dirigering och musikteori

  Författare :Mie Frederikke Bauer; [2022]
  Nyckelord :Kör; klang; språk; Nordiska;

  Sammanfattning : This master thesis examins how Danish, Swedish, Norwegian and Icelandic affects the choir sounds. I chose four different psalms (one from each country) and rehearsed with three different ensembles to examine the factors: legato/staccato, tempo, intonation, phrasing and balance. LÄS MER