Sökning: "pop-musik"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet pop-musik.

 1. 1. Att skriva musikdramatik- med processen i fokus

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :David Lindell; [2020-03-02]
  Nyckelord :Komponera; Musikdramatik; Musikal; Musikalkomposition;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen får du följa min skapandeprocess när jag tar mig an att komponera en sceniskberättelse. Jag har tidigare erfarenheter av att skriva pop-musik och är nyfiken på att nu undersöka hurjag kan göra för att komponera musikdramatik. LÄS MER

 2. 2. You know who pop the most shit? : A study of profanity and gender differences in modern pop music

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Johanna Sandén; [2020]
  Nyckelord :Profanity; swear words; gender; frequency; profanity profiles; music lyrics;

  Sammanfattning : Are there any gender differences in how profanity is used in modern pop music in 2019? The purpose of this study was to analyse music lyrics with particular attention paid to frequency and profanity profiles between female and male artists. The corpus used in the investigation contains a total of 34 music lyrics equally divided between the genders and was collected from a Billboard chart called “Hot 100 Songs”. LÄS MER

 3. 3. Att skapa till mig själv istället för att skapa till andra : Ett examensarbete om att skriva och producera musik till mig själv och andra.

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik- och medieproduktion

  Författare :Max Sjödin; [2019]
  Nyckelord :Co-writing; låtskrivande; musikproduktion; songwriting;

  Sammanfattning : Jag har länge skrivit pop-musik till andra artister, ofta i session tillsammans med andra låtskrivare, men varje gång jag försökt skriva musik som jag själv ska framföra har det tagit stopp. Jag bestämde mig för att ta itu med detta och utmana mig själv att övervinna de hinder som ofta dyker upp. LÄS MER

 4. 4. Vad sjunger min kör?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Ida Andersson; [2017-09-26]
  Nyckelord :kyrkokörsrepertoar; genre; genus; kanonisering; manlig hegemoni; poststrukturalism; queerteori;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka hur kyrkokörledare väljer repertoar och framförallt tänker kring repertoarval, med utgångspunkt från genre och genus. Författaren vill genom sitt arbete belysa körledarens makt att påverka sina körsångare och ytterst, samhället, genom sitt val av repertoar och även visa på kyrkorummet som ett upphöjt rum även hos de som inte säger sig vara troende. LÄS MER

 5. 5. Mer än bara utsmyckning? - Fyra kvalitativa intervjuer med cellister inom rock- och popmusik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Lena Ostendorf; [2009]
  Nyckelord :stråkinstrument; instrumentval; genus; cello; rock; pop; genres; gender; choice of instrument; Performing Arts;

  Sammanfattning : More than decoration only? Four interviews with rock and pop cellists. This research is based on four interviews with cellists who work within rock and pop music. It will examine which factors could be responsible for the cellists’ choice of specialisation. LÄS MER