Sökning: "My Schaffer"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden My Schaffer.

 1. 1. Med kroppen som instrument : rösthälsa bland yrkesverksamma sångare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :My Schaffer; [2018]
  Nyckelord :Rösthälsa; Röstvård; Sångteknik; Sångpedagogik;

  Sammanfattning : Som sångare utgörs instrumentet av kroppen vilket innebär att det inte finns någon möjlighet att lägga ifrån sig sitt instrument. Detta skiljer sångare från andra musiker och kan komma att påverka såväl yrkesliv som vardagsliv. Det finns en mängd olika riskfaktorer som skulle kunna innebära negativ påverkan på sångares rösthälsa. LÄS MER

 2. 2. Samma instrument, olika sound : en jämförande studie av av klassisk sång och sång inom populärmusikgenrer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :My Schaffer; [2017]
  Nyckelord :musikskapande; genrebredd; uppförandepraxis; sångmetodik; sångpedagogik; sångteknik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa skillnader mellan klassisk sång och sång inom populärmusikgenrer. Dessa skillnader kommer att visa sig tydligt då jag som sångare verksam inom populärmusikgenrer själv praktiskt undersöker den klassiska sångtekniken. LÄS MER