Sökning: "Narkolepsi"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet Narkolepsi.

 1. 1. En studie gällande samband mellan hälsorelaterad livskvalitet och fysisk aktivitet vid narkolepsi

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Maria Winberg; Malin Bahrman; [2021]
  Nyckelord :Narcolepsy; health-related quality of life; physical activity level; RAND-36;

  Sammanfattning : Bakgrund: Narkolepsi är en kronisk neurologisk sjukdom som påverkar hjärnans förmåga att reglera hormonet hypokretin, vars uppgift är att reglera aptit, sömn och vakenhet. Narkolepsi delas in i två typer, Typ 1 och Typ 2. LÄS MER

 2. 2. När man vill men inte orkar : Arktivitetsbalans hos individer med narkolepsi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Linnea Emanuelsson; Anneli Sjökvist; [2020]
  Nyckelord :Occupational balance; Narcolepsy; Occupational therapy;

  Sammanfattning : Aktivitetsbalans innebär hur individen upplever sitt aktivitetsmönster, vilket är mängden av aktiviteter samt variationen av aktiviteter under en dag. Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur individer med narkolepsi upplever aktivitetsbalans. LÄS MER

 3. 3. När grunderna skakar blir framtiden oviss : En sociologisk fallstudie om förtroendeförändringar och förlåtelse i relationen med statliga myndigheter utifrån svininfluensavaccinationen och narkolepsin.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Lia Roos; [2020]
  Nyckelord :förtroende; narkolepsi; myndigheter;

  Sammanfattning : Interaktionen mellan individer och deras sociala omgivning kan sägas utgöra grunden till ett samhälle. Därigenom ger en välfungerande kommunikation förutsättningar för ett stabilt samhälle medan missförstånd eller bristande förtroende minskar stabiliteten. LÄS MER

 4. 4. KARTLÄGGNING AV AKTIVITETSGAP HOS PERSONER MED NARKOLEPSI - En prospektiv tvärsnittstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sara Svensson; Linnea Ivarsson; [2019-06-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund Att ha en god sömn är av stor vikt för att uppnå hälsa och välmående samt för att kroppen ska få återhämtning. Något som kan påverka sömnen är närvaron av sömnrelaterade sjukdomar, som exempelvis narkolepsi. LÄS MER

 5. 5. Vem ska jag tro på? : En netnografisk studie över synen på vaccin i sociala medier

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Victor Åström; [2018]
  Nyckelord :Expertsystem; tillit; vaccin; risksamhället; sociala medier;

  Sammanfattning : Under hösten 2009 vaccinerades mer än fem miljoner svenskar med vaccinet Pandemrix för att skyddas mot svininfluensan som då spreds som en löpeld. Tyvärr uppdagades det senare att vaccinet ökade risken för att utveckla den neurologiska sjukdomen narkolepsi, sjukdomsbilden innebär symptom som påtaglig sömnighet eller upplevelsen av att musklerna är kraftlösa. LÄS MER