Sökning: "Nationell idrottsutbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Nationell idrottsutbildning.

 1. 1. Vad händer med idrottandet när elitsatsningen är över? : En intervjustudie om handbollsspelare som avslutat sin idrottskarriär efter en elitsatsning

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Emma Johansson; Jimmy Björngard; [2022]
  Nyckelord :tränarlänkhandboll;

  Sammanfattning : Många barn och ungdomar drömmer om att lyckas inom sportens värld. Att bli bäst på sin sport och få spela i landslaget är mångas dröm, inte minst inom handbollsvärlden. Vår studie undersöker varför många idrottare väljer att avsluta sin karriär trots att de har haft denna dröm. LÄS MER

 2. 2. Erfarenheter och tankar HOS Innebandyinstruktörer på Nationell idrottsutbildning (NIU) kring Skadeförebyggande arbete : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jesper Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :Barn-; och ungdomsidrott; beteendemedicin; fysioterapi; idrottsmedicin; idrottsskador; primärprevention.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Ungdomsinnebandyn är förknippad med en hög skadeincidens och en stor del av skadorna anses möjliga att förebygga med skadeförebyggande åtgärder. Dock råder det en osäkerhet kring hur det skadeförebyggande arbetet fungerar i praktiken på Nationell Idrottsutbildning (NIU). LÄS MER

 3. 3. Elitsatsande elevers väg mot framtiden : Med tydliga mål mot en osäker framtid

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Caroline Henriksson; [2021]
  Nyckelord :Elitidrott; Karriär; Nationell idrottsutbildning; Riksidrottsgymnasium; Studie- och yrkesvägledning;

  Sammanfattning : Det finns flera vägar att gå för att uppnå en karriär som elitidrottare. En väg som majoriteten av svenska elitidrottare har gemensamt är att de genomförde sin elitsatsning i samband med att de gick en s.k. Nationell idrottsutbildning (NIU) eller ett Riksidrottsgymnasium (RIG). LÄS MER

 4. 4. Dragkampen mellan klassrummet och fotbollsplanen : En kvalitativ studie av gymnasieelevers upplevelser och hantering av kombinationen elitidrott och studier

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Adam Lockner; Martin Ladan; [2020]
  Nyckelord :Ungdomsidrott; Studier; Stress; Hanterbarhet; Coping; Upplevelse; Resurser;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie är att undersöka hur gymnasieelever som studerar Nationell idrottsutbildning (NIU) upplever och hanterar kombinationen av studier och utövande av elitidrott. Detta genom att besvara frågeställningen, innehållandes två frågor: Hur upplever eleverna kombinationen av studier och elitidrott?; Vilka inre respektive yttre resurser har eller saknar eleverna för att hantera kombinationen av skola och elitidrott? Metod: Denna studie använder sig av en kvalitativ ansats med fenomenologisk inriktning som metod för tolkning av data. LÄS MER

 5. 5. NATIONELL IDROTTSUTBILDNING; VEM FÅR PLATS? : Social bakgrund hos fotbollselever vid Nationella idrottsutbildningar.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Britta Elsert Gynning; [2020]
  Nyckelord :Idrottskapital; NIU-elever; social bakgrund; social snedrekrytering; socioekonomi.;

  Sammanfattning : Bakgrund: De Nationella idrottsutbildningarna [NIU] utformades för att göra specialidrotten på gymnasiet mer elitfokuserad. Inom både utbildningssystemet och idrottsvärlden finns en social snedrekrytering som innebär att individer med den högsta sociala positionen gynnas mest. LÄS MER