Sökning: "Nationella genbanken"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Nationella genbanken.

 1. 1. Trädgårdsmästarbostaden : gestaltning av en visningsträdgård med växter från Nationella genbankens samlingar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Maria Claesson; [2019]
  Nyckelord :biologisk mångfald; nationella genbanken; programmet för odlad mångfald; Pom; grönt kulturarv; kulturväxter; Rio-konventionen; gestaltning; visningsträdgård;

  Sammanfattning : Older cultural plants that has been gathered within the framework of the Program for cultivated diversity (Pom), are preserved in the Swedish National genebank for vegetatively propagated horticultural crops. Pom is a result of the Rio-convention that in 1992 lead to the Swedish Riksdag taking a strategic decision. LÄS MER

 2. 2. Gröna Handlingar - Dynamiskt bevarande av organiskt material

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Sebastian Karlberg; [2019]
  Nyckelord :ABM; Masteruppsats; genbanker; arkivvetenskap; arkiv; biologiskt bevarande; records continuum; informationshanteringssystem; Svalbards globala fröbank; NordGen; Nationella genbanken; Sesam; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Gene banks have in one form or another existed for thousands of years. They serve the purpose of repository for biological material. They can take the shape of a botanical garden, of an aquarium, or as a laboratory where the freezers are stuffed full with genetic resources. Sometimes as tissue samples or seeds, and sometimes as strands of DNA. LÄS MER

 3. 3. Vem vill ha ett Gubbäpple? : ett arbete om kunskap kring samt distribution av kultursorter av äpple

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101); SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Alva Hällberg; [2019]
  Nyckelord :klonarkiv; äpple;

  Sammanfattning : Äpple har en lång odlingstradition i Sverige där olika sorter med åren har spridits i landet, vissa mer lokalt än andra. Äldre äppelsorter har med tiden konkurrerats ut av nya förädlingsresultat, både i de kommersiella odlingarna och i hemträdgårdarna. LÄS MER

 4. 4. Norrlandslök – nordlig raritet, mellansvensk torparväxt eller återfunnen skånsk spetsforskning? : ursprung och bevarandevärden för en udda Allium-hybrid i den svenska nationella genbanken

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Erik De Vahl; [2016]
  Nyckelord :Albert Levan; Allium; bevarandevärden; biologisk mångfald; genbank; Grönt kulturarv; kantlök; Norrlandslök; POM; växters namn;

  Sammanfattning : Två udda Allium-hybrider samlades under POM:s Sparrisupprops inventeringsfas in och provodlades. Deras taxonomiska status har varit okänd men i den nationella genbanken i Alnarp har de förts in som Allium nutans, Sibirisk kantlök. LÄS MER