Sökning: "arkivvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade ordet arkivvetenskap.

 1. 1. Dåsiga dromedarer behöver källhänvisningar : En uppsats om nuvarande arkivpedagogiska strategier för tillgängliggörande av arkiven på svensk kommunal nivå

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Arkivvetenskap

  Författare :Daniel Lindholm; [2020]
  Nyckelord :Archival science; Sweden; archive-based teaching and learning; municipal archives; Stockholm County; Arkivvetenskap; Sverige; arkivpedagogik; kommunarkiv; Stockholms län; 文書館学; スウェーデン; 地方自治体の文書館; ストックホルム県;

  Sammanfattning : This study was written with the aim to shed light on which strategies were employed by all 26 Swedish municipal archives in the Stockholm region to attract users to the archives at the time of writing. This was done by asking questions about archive-based teaching and learning via survey to municipal archivists, analyzing the webpages of the municipal archives for information about making the cultural heritage available in non-traditional active ways, and studying the ”archival regulations” or ”archival guidelines” which specify archival management and responsibilities on the municipal level. LÄS MER

 2. 2. Kulturarv, autencitet & demokrati : En undersökning om hur Slussens roll som kulturarv förhandlas via Stockholms stad, Skanska Sverige AB och relaterad opinion i en demokratisk diskussion om maktförhållanden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Arkivvetenskap

  Författare :Michel Isberg; [2020]
  Nyckelord :Slussen; Cultural heritage; Cultural heritageprocess; democracy; legitimacy; authenticity; transparancy; Slussen; Kulturarv; Kulturarvsprocess; demokrati; legitimitet; autencitet; insyn;

  Sammanfattning : What impact does the conversation between citizen, market and governance have on inherent meaning in cultural heritage? How does it manifest and unfold concerning values it presents in the given context of Slussen´s preservation and reconstruction? As cultural beings, what significance does these values have on democracy? The aim of this studie is to measure how the concept of cultural heritage is negotiated and established by the city of Stockholm, Skanska Sweden and relating practitioners towards the significance of democracy. This with the approach of archival studies from e-archive Stockholm and an analysis of records from Skanska Sweden in combination with an ethnological perspective. LÄS MER

 3. 3. Släktforskningens meningsskapande : En studie om judiskt släktforskande med hjälp av databaser

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Louise Tauman; [2020]
  Nyckelord :Genealogy; Jewish Identity; Databases; Archival Science; Information Science; Elderly Care; Släktforskning; judisk identitet; databaser; arkivvetenskap; informationsvetenskap; äldrevård;

  Sammanfattning : Introduction: The aim of this thesis is to investigate the factors that lead to the creation of meaning for Jewish genealogists. Research on the creation of meaning in genealogy has been carried out in the past, but not for this particular group. LÄS MER

 4. 4. Materialitet och arkiv : Att förstå informationens materialitet i svenska domstolsarkiv

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Erik Pålsson; [2020]
  Nyckelord :Materiality; Information; Archival science; Information science; Judicial system; Actor-Network Theory; Dis- course Theory; Discourse analysis; Digitization; ALN; Materialism; Information; Arkivvetenskap; Informationsvetenskap; Domstolsväsendet; Actor-Network Theory; Diskursteori; Diskursanalys; Digitalisering; ABM;

  Sammanfattning : This study is about information and materiality, more specifically how the different material manifestations of information affects the archivists in the Swedish Court archives. The primary focus is on how materiality affects archivists work with physical and digital information and how materiality affects the archivists themselves. LÄS MER

 5. 5. Records continuum i arkivvetenskaplig forskning : Kontinuummodellens och kontinuumidéernas användning i 22 arkivvetenskapliga artiklar publicerade 2005 - 2018

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Rebecka Skoog; [2019]
  Nyckelord :Archival Science; Archival Theory; Records Continuum; Continuum Thinking; Continuum Model; Theoretical Model; Literature Review; Arkivvetenskap; arkivteori; records continuum; kontinuumtänkande; kontinuummodell; teoretisk modell; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : This study examines uses of the records continuum model and related continuum concepts and ideas within the broader field of archival research. By analysing the different ways researchers understand and use the model and related concepts the study aims to contribute new knowledge regarding the records continuum model and its roles in contemporary archival science. LÄS MER