Sökning: "arkivvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade ordet arkivvetenskap.

 1. 1. Records continuum i arkivvetenskaplig forskning : Kontinuummodellens och kontinuumidéernas användning i 22 arkivvetenskapliga artiklar publicerade 2005 - 2018

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Rebecka Skoog; [2019]
  Nyckelord :Archival Science; Archival Theory; Records Continuum; Continuum Thinking; Continuum Model; Theoretical Model; Literature Review; Arkivvetenskap; arkivteori; records continuum; kontinuumtänkande; kontinuummodell; teoretisk modell; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : This study examines uses of the records continuum model and related continuum concepts and ideas within the broader field of archival research. By analysing the different ways researchers understand and use the model and related concepts the study aims to contribute new knowledge regarding the records continuum model and its roles in contemporary archival science. LÄS MER

 2. 2. Arkivariens balansakt : en dekonstruerande läsning av offentlighets- och sekretesslagen med fokus på dess framställning av integritet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Anton Almer; Madelene Svensson; [2019]
  Nyckelord :Integrity; Contextual integrity; Personal integrity; State integrity; Deconstruction; Discourse analysis; Post-structuralism; Law; Archive; Archivist; Archival science; Public Access and Secrecy Act; Interdisciplinary; ALM; integritet; diskursanalys; arkivvetenskap; ABM; offentlighetslagen; sekretesslagen; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : In Sweden there are many laws that apply to government archives. Amongst them are the Public Access and Secrecy Act (offentlighets- och sekretesslagen) which regulates which records are bound by secrecy and which are rendered public. LÄS MER

 3. 3. Handlingsoffentlighet i delegerad verksamhet : En studie av informationstillgången inom delegerad luftfartsverksamhet på Transportstyrelsen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Arkivvetenskap

  Författare :Pernilla Backman; [2019]
  Nyckelord :Delegation of activities; Public documents; Principle of public access to official records; Information loss; Delegering; allmän handling; offentlighetsprincipen; informationsförlust;

  Sammanfattning : The ability to delegate some of ones activities to other organizations is something that has been used for many years by different types of organizations in different areas. This type of delegation to make use of external knowledge has been found to have many benefits such as improved quality of decision making,shorter decision paths and redistribution of resources to improve processes. LÄS MER

 4. 4. Arkivredogörare inom Malmö stad : en självklarhet inom kommunal förvaltning?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Hanna Eriksson Isero; [2019]
  Nyckelord :archival science; archivists; archival clerks; registrars; public sector; new insitutional theory; professional theory; arkivvetenskap; arkivarie; arkivredogörare; registratorer; offentlig förvaltning; nyinsitutionell teori; professionsteori; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine archival clerks within the City of Malmö in regards to their position within their organisations and how their practical work coincide with the policy documents. The thesis also examines the archival clerks own thoughts on their work. LÄS MER

 5. 5. Arkivet över Törnrosen Tower - Om plats, dokument och makt

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Simon Bring; [2019]
  Nyckelord :arkitektur; dokumentation; arkiv; makt; Törnrosen Tower; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utforskat relationen mellan arkitektur och dokumentation. Syftet har varit att undersöka vilka normer som finns i arkitekturens och stadsplaneringens tillvägagångssätt för att dokumentera platser och vilka sanningar dessa ger upphov till. LÄS MER