Sökning: "arkivvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade ordet arkivvetenskap.

 1. 1. Upphandling i e-arkivens värld : en skissering av en digital mognadsmodell för att underlätta upphandling av e-arkiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Laura Petrusinski-Tolstoy; Lovisa Rosengren; [2020]
  Nyckelord :ABM; ABMM34; arkivvetenskap; digital mognad; digitalt bevarande; e-arkiv; långtidsbevarande; mognadsmodell; OAIS; offentlig upphandling; upphandling.; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : In the field of digital preservation there are several identified risks and problem areas. Meanwhile more and more digital information is being created as we are amidst of what is being called a digital revolution. LÄS MER

 2. 2. Kunskapsorganisation på arkiv och bibliotek : en studie om metadata beskrivande queert innehåll ur ett teoretiskt konvergerande perspektiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Felix Sjögren; [2020]
  Nyckelord :Knowledge organization; knowledge organization systems; metadata; archives; libraries; theoretical convergence; queer theory; institutional theory; Nationell arkivdatabas; NAD; Libris; ALM; Master’s thesis; archival science; information science; Gephi. Kunskapsorganisation; kunskapsorganisatoriska system; arkiv; bibliotek; teoretisk konvergens; queerteori; institutionell teori; ABM; masteruppsats; arkivvetenskap; informationsvetenskap; Gephi.; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : With an increasing amount of literature on the convergence of archives and libraries as a point of departure, this thesis examines how archives and libraries respectively assign metadata to informational resources with queer content. Thereby, the thesis contribute to a theoretical convergence between the two institutions. LÄS MER

 3. 3. Dåsiga dromedarer behöver källhänvisningar : En uppsats om nuvarande arkivpedagogiska strategier för tillgängliggörande av arkiven på svensk kommunal nivå

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Arkivvetenskap

  Författare :Daniel Lindholm; [2020]
  Nyckelord :Archival science; Sweden; archive-based teaching and learning; municipal archives; Stockholm County; Arkivvetenskap; Sverige; arkivpedagogik; kommunarkiv; Stockholms län; 文書館学; スウェーデン; 地方自治体の文書館; ストックホルム県;

  Sammanfattning : This study was written with the aim to shed light on which strategies were employed by all 26 Swedish municipal archives in the Stockholm region to attract users to the archives at the time of writing. This was done by asking questions about archive-based teaching and learning via survey to municipal archivists, analyzing the webpages of the municipal archives for information about making the cultural heritage available in non-traditional active ways, and studying the ”archival regulations” or ”archival guidelines” which specify archival management and responsibilities on the municipal level. LÄS MER

 4. 4. Från kasematt till allmänhet : En studie i filmarkivens arkivförmedling

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Oskar Nilsson; [2020]
  Nyckelord :ABM; arkivvetenskap; arkivförmedling; filmarkiv; Svenska Filminstitutet; Stiftelsen Filmform The Art Film Video Archive ; filmarv; ALM; archival science; archival intermediation; film archives; The Swedish Film Institute; Filmform; film heritage; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to map and explore how Swedish film archives work with archival intermediation and archival access activities, wherein the contemporary and transitional nature of film and film archives – from analogue to digital milieus – is considered. The intention is to deepen the knowledge concerning how these processes affect film archives as institutions of memory and film heritage, as well as the role of the film archivist, and different understandings of film as an archival material. LÄS MER

 5. 5. Kulturarv, autencitet & demokrati : En undersökning om hur Slussens roll som kulturarv förhandlas via Stockholms stad, Skanska Sverige AB och relaterad opinion i en demokratisk diskussion om maktförhållanden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Arkivvetenskap

  Författare :Michel Isberg; [2020]
  Nyckelord :Slussen; Cultural heritage; Cultural heritageprocess; democracy; legitimacy; authenticity; transparancy; Slussen; Kulturarv; Kulturarvsprocess; demokrati; legitimitet; autencitet; insyn;

  Sammanfattning : What impact does the conversation between citizen, market and governance have on inherent meaning in cultural heritage? How does it manifest and unfold concerning values it presents in the given context of Slussen´s preservation and reconstruction? As cultural beings, what significance does these values have on democracy? The aim of this studie is to measure how the concept of cultural heritage is negotiated and established by the city of Stockholm, Skanska Sweden and relating practitioners towards the significance of democracy. This with the approach of archival studies from e-archive Stockholm and an analysis of records from Skanska Sweden in combination with an ethnological perspective. LÄS MER