Sökning: "arkivvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade ordet arkivvetenskap.

 1. 1. Arkivariens balansakt : en dekonstruerande läsning av offentlighets- och sekretesslagen med fokus på dess framställning av integritet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Anton Almer; Madelene Svensson; [2019]
  Nyckelord :Integrity; Contextual integrity; Personal integrity; State integrity; Deconstruction; Discourse analysis; Post-structuralism; Law; Archive; Archivist; Archival science; Public Access and Secrecy Act; Interdisciplinary; ALM; integritet; diskursanalys; arkivvetenskap; ABM; offentlighetslagen; sekretesslagen; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : In Sweden there are many laws that apply to government archives. Amongst them are the Public Access and Secrecy Act (offentlighets- och sekretesslagen) which regulates which records are bound by secrecy and which are rendered public. LÄS MER

 2. 2. Arkivredogörare inom Malmö stad : en självklarhet inom kommunal förvaltning?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Hanna Eriksson Isero; [2019]
  Nyckelord :archival science; archivists; archival clerks; registrars; public sector; new insitutional theory; professional theory; arkivvetenskap; arkivarie; arkivredogörare; registratorer; offentlig förvaltning; nyinsitutionell teori; professionsteori; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine archival clerks within the City of Malmö in regards to their position within their organisations and how their practical work coincide with the policy documents. The thesis also examines the archival clerks own thoughts on their work. LÄS MER

 3. 3. Arkivet över Törnrosen Tower - Om plats, dokument och makt

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Simon Bring; [2019]
  Nyckelord :arkitektur; dokumentation; arkiv; makt; Törnrosen Tower; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utforskat relationen mellan arkitektur och dokumentation. Syftet har varit att undersöka vilka normer som finns i arkitekturens och stadsplaneringens tillvägagångssätt för att dokumentera platser och vilka sanningar dessa ger upphov till. LÄS MER

 4. 4. Bevara Rörelse : en fenomenologisk studie av dans och arkiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Celine Orman; [2019]
  Nyckelord :ALM; Master’s thesis; archives; archival science; postmodern archive theory; phenomenology; intangible cultural heritage; dance; contemporary dance; dance archive; body as archive; ABM; masteruppsats; arkiv; arkivvetenskap; arkivteori; postmodern arkivteori; fenomenologi; Immateriellt kulturarv; dans; nutida dans; dansarkiv; kroppen som arkiv; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Dance as an art form is strongly connected to the experience of movement. Dance is also connected to the experience that occur in the relation between the audience and the performers on stage. Therefore, information is based on subjective impressions. LÄS MER

 5. 5. Pappershantering leder till underskriftssjuka : En studie av myndigheters införande av digitala signaturer

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Rickard Lundstedt; [2019]
  Nyckelord :Digital preservation; digital signatures; archival science; Digitalt bevarande; digitala signaturer; arkivvetenskap;

  Sammanfattning : Digital signatures is a small and relatively new subject in digital preservation. There has been substantial research made in how to technically preserve a digital signature. However the research regarding the implementation and surrounding practices are relatively unexplored. LÄS MER