Sökning: "Nature-based tourism"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Nature-based tourism.

 1. 1. Kom hit, här finns allemansrätten, här är naturen gratis

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Märta Eurenius; Moa Gustafsson; [2019-08-05]
  Nyckelord :Nature-based tourism; sustainable tourism; sustainable development; The right of public access; Allemansrätten; Swedish tourism industry;

  Sammanfattning : The nature-based tourism is becoming an important part of the Swedish tourism, but due to the concept, “the right of public access”, the development and the conditions of the nature-based tourism is different in Sweden compared to other countries. This research area is in need to be more explored and therefore, the purpose of this study is to examine how the swedish tourism industry work for a sustainable nature-based tourism with a specific focus on the right of public access. LÄS MER

 2. 2. "Det är roligare att servera en salmbärssylt från grannen än en burksylt från Lidl"  : En kvalitativ studie om hur svenska ekoturismföretag arbetar för att skapa hållbar turismutveckling

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Emma Moberg; Yen Phoosaensri; Anna Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :Ekoturism; hållbar turismutveckling; hållbarhet; miljö; bärkraft; ekoturismföretag;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med denna studie är att skapa en förståelse över vilka sätt som ekoturismföretag bidrar till hållbar turismutveckling utifrån ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv, samt att skapa en förståelse över hur ekoturism och hållbar turismutveckling definieras. Följaktligen är studiens frågeställning: på vilka sätt bidrar ekoturismföretag till hållbar turismutveckling? Metod Studien är genomförd via en deduktiv ansats med utgångspunkt i tidigare forskning om ekoturism och hållbar turismutveckling. LÄS MER

 3. 3. How can Ecosystem Services be implemented in local Climate Adaptation? : A case study of Arjeplog

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekoteknik- och hållbart byggande

  Författare :Jenny Boltemo Edholm; [2019]
  Nyckelord :ecosystem-based adaptation; ecosystem services; local planning; resilience; climate change;

  Sammanfattning : Ecosystem services are essential for human climate adaptation. As climate change is a direct driver of change for ecosystem service provisioning, it is of importance to care for our ecosystems to be able to cope with future challenges. Local governance has a central role in climate adaptation due to its responsibility in physical planning. LÄS MER

 4. 4. Nationalparkernas attraktivitet : En studie om besöksvariationen i svenska nationalparker

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Patricia Willnersson-Thörn; [2019]
  Nyckelord :national parks; protected areas; accessible nature; naturum;

  Sammanfattning : Protected areas such as national parks are an important part of nature-based tourism all over the world. Over the past years there have been an increase of visitors to Sweden’s 30 national parks. Most of the visitors are domestic, however about 7% of the international tourist travel to Sweden in the purpose of visiting a national park. LÄS MER

 5. 5. Parken som guldgruva? : en studie av lokala aktörers syn på turism i Söderåsens nationalpark

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Linn Appelgren; [2017]
  Nyckelord :nationalpark; skyddad natur; turism; strategi; samverkan;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur aktörer arbetar med besöksnäringen i en nationalpark – med utgångspunkt i Söderåsens nationalpark. Nationalparken är en av Sveriges mest besökta naturdestinationer med upp till 400 000 besökare årligen. LÄS MER