Sökning: "Nimis"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Nimis.

 1. 1. Chasing Swans

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Frithiof Engzell Waldén; [2019]
  Nyckelord : Aesthetics ; Appearance ; Beauty ; Discourse ; Theory ; Landsort ; Nimis ; Bergshamra ; Ulriksdal ; Pavilion ;

  Sammanfattning : The last few years have seen an increasingly infected public debate about the appearance of contemporary buildings. Regardless of where one personally stands, this ought to be cause for architects to examine their own understanding of aesthetics. This project is an exercise in articulating and examining questions of architectural form. LÄS MER

 2. 2. "Vem godkände detta?" : Konstdebatterna om Nimis, Jag tänker på mig själv och Övermålning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Josefin Andersson; [2018]
  Nyckelord :reaktioner; uppfatta; offentlig konst; konstdebatt;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker debatter inom offentlig konst och hur olika konstdebatter kan presenteras i dagstidningar mellan 1982 och 2014. Detta görs med hjälp av tre exempel av offentliga konstverk - Nimis från 1980, Jag tänker på mig själv, 2005 från 2006 och Övermålning från 2014. LÄS MER

 3. 3. Landscape artists - Between land, art and landscape architecture : with examples from Maya Lin, Lars Vilks, Monika Gora and Martha Schwartz

  Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Nika Jansa; [2011]
  Nyckelord :art; landscape architecture; land art; site-specific; landscape artists;

  Sammanfattning : Art has always been one of the most indeterminable notions. All the different art forms make it even harder to define and comprehend. But at the same time it is something that often gives and rarely takes, evokes emotions, gives structure and meaning to our world. Art of public spaces usually means works on sites with open public access. LÄS MER

 4. 4. Objektet i platsen, platsen i objektet

  Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Nadja Lind; [2011]
  Nyckelord :land art; site specific art; jordkonst; platsspecifik konst; samspel; Nimis; The Opposite Sphere; Double Dribble;

  Sammanfattning : Hur kan samspelet mellan objekt och plats se ut och vad kan det kallas? Genom litteraturstudier och observationer undersöks samspelet mellan konstverk och allmänt tillgänglig plats. De objekt som undersöks är konstverk i tre olika miljöer; en stadsmiljö, en naturmiljö och en park, vilken kan ses som en blandning av de två förstnämnda. LÄS MER

 5. 5. Investigating Magma Plumbing Beneath Anak Krakatau Volcano, Indonesia : Evidence for Multiple Magma Storage Regions

  Magister-uppsats, Berggrundsgeologi

  Författare :Börje Dahrén; [2010]
  Nyckelord :Anak Krakatau; thermobarometry; magma plumbing; clinopyroxene; plagioclase;

  Sammanfattning : Improving our understanding of magma plumbing and storage remains one of the majorchallenges for petrologists and volcanologists today. This is especially true for explosivevolcanoes, where constraints on magma plumbing are essential for predicting dynamicchanges in future activity and thus for hazard mitigation. LÄS MER