Sökning: "slutenhet"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade ordet slutenhet.

 1. 1. Gestaltningsförslag av Blekinge Tekniska Högskolas utomhusmiljö

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Sofia Renbjörk; Elin Holmström; [2021]
  Nyckelord :Blekinge Tekniska Högskola; utomhusmiljö; gestaltningsförslag; lärandemiljö; student; fysisk aktivitet; campus;

  Sammanfattning : Idag läggs det största fokuset på utemiljöer för vissa utsatta grupper såsom barn, äldre och funktionsvarierade. Trots detta är det lika viktigt för en student på ett universitet att komma ut och röra på sig liksom ett barn på grundskolan tack vare de effekterna som en fysisk aktiv vardag kan ge. LÄS MER

 2. 2. ”…an astonishingly small space” : en rumslig studie och analys av Villa Gamberaia

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Linnea Englander; [2020]
  Nyckelord :Villa Gamberaia; Italiensk renässansträdgård; rumslighet; Catherine Dee; landskapsarkitektur; trädgårdsdesign; privatträdgårdar; trädgårdsrum;

  Sammanfattning : ”…an astonishingly small space” är ett självständigt arbete i landskapsarkitektur vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp. Studien består av en rumslig analys av den italienska renässansträdgården Villa Gamberaia. Syftet med studien är att hitta inspiration och vägledning till utformningen av dagens privatträdgårdar. LÄS MER

 3. 3. Syster

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Antonia Heidenborg; [2020]
  Nyckelord :Kollektivboende; Kvinnor; Elfvinggården; Trä; Komplementbyggnad; Cirkulation; Park;

  Sammanfattning : Syster är ett kollektivboende och systerbyggnad till en befintlig, kulturminnesmärkt byggnation.   Systerbyggnaden består av två smala parallella volymer, förskjutna så att de i mötet skapar ett större rum. De privata lägenheterna finns i längorna och publika och gemensamma rum i mittenkärnan, som bryggar de två byggnadskropparna. LÄS MER

 4. 4. Changes in Swedish spruce forests since 1986 from a reindeer husbandry perspective : changes in field layer, age distribution and relative stocking level

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Sara Lundgren; [2020]
  Nyckelord :field layer; reindeer; Sweden; spruce forests;

  Sammanfattning : Loss of important reindeer habitats is an increasing concern in Sweden. The focus for loss of habitats has mainly been pine (Pinus sylvestris L.) forests and lichens. However, reindeer diets also consist of other food sources like sedges, grasses and herbs (often found in spruce forests) that will be discussed in this study. LÄS MER

 5. 5. Östra promenaden : ett stadsläkande promenadstråk i Uppsala med trygghet och trivsel i fokus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hanna Menzinsky; [2020]
  Nyckelord :promenadstråk; stadsläkning; trivsel; trygghet; uppsala; överdäckning;

  Sammanfattning : Social fragmentering av städer är ett problem som växer samtidigt som prioriteringen i stadsutveckling ofta fokuserar på annat än det sociala klimatet (Listerborn m.fl. 2014, ss. 7-9). LÄS MER