Sökning: "Sara Lundgren"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden Sara Lundgren.

 1. 1. Konkursprediktionsmodellens roll i riskanalyserEn kvantitativ studie om konkursprediktionens roll vid riskanalys på företag som inlett konkurs inom hotell- och restaurangbranschen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Moa Lindqvist; Jennifer Wallin; Sara Lundgren; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. "Alla har väl pengar?" : Konsten att fostra demokratiälskande medborgare

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Aisha Lundgren Aslla; [2021]
  Nyckelord :demokrati; värdegrund; förskola; agens; agentskap; delaktighet; inflytande; känslor; undervisning; praktisk kunskap; omdöme;

  Sammanfattning : This scientific essay examines the practical actions of preschool educators during democracy teaching sessions with a group of children ages three to five in a communal preschool in southern Sweden. The aims of democracy teaching in the Swedish preschool curriculum are complex and can be interpreted in multiple ways. LÄS MER

 3. 3. Cheap Quality & Urban Unrest : The prettiest words are the ones we don't say

  Master-uppsats, Konstfack/Textil

  Författare :Sara Kallioinen Lundgren; [2021]
  Nyckelord :textiles; cheap; craft; class; polyester; shirring; communication; graffiti; hiphop; autofiction; text; graphic design;

  Sammanfattning : With a background in ceramics and graphic designI have developed my thoughts about craft as a combination of verbal and nonverbal communication, but in textiles. With the written word as one of my main materials this project looks into class and material hierarchies filtered through autofictivestories from my life. LÄS MER

 4. 4.   “Äsch, det är inte så noga, jag är ju bara här en säsong” : En kvalitativ fallstudie om säsongsanställningars påverkan på  organisationsidentiteten.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Sara Fernlund; Beverly Smedenäs; [2021]
  Nyckelord :Organizational identity; seasonal employment; identification; belonging and conflict.; Organisationsidentitet; säsongsanställning; identifiering; tillhörighet och konflikt.;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Författare: Beverly Smedenäs & Sara Fernlund Institution: Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet Kalmar Program: Human Resource Management - Personalledning och organisationsutveckling. Kurs: Företagsekonomi III - Organisation, Kandidatuppsats (examensarbete) - 2FE78E. LÄS MER

 5. 5. Changes in Swedish spruce forests since 1986 from a reindeer husbandry perspective : changes in field layer, age distribution and relative stocking level

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Sara Lundgren; [2020]
  Nyckelord :field layer; reindeer; Sweden; spruce forests;

  Sammanfattning : Loss of important reindeer habitats is an increasing concern in Sweden. The focus for loss of habitats has mainly been pine (Pinus sylvestris L.) forests and lichens. However, reindeer diets also consist of other food sources like sedges, grasses and herbs (often found in spruce forests) that will be discussed in this study. LÄS MER