Sökning: "Nina Brorsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nina Brorsson.

  1. 1. Barnets möjligheter till fysisk aktivitet i förskolan : en studie om pedagogernas uppfattningar

    M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

    Författare :Marie Brorsson; Nina Hansen; [2013]
    Nyckelord :Barn; förskolan; fysisk aktivitet; pedagogers uppfattningar; pedagogiska miljöer.;

    Sammanfattning : I förskolans uppdrag Lpfö 98 (red, 2010) beskrivs att "barn ska utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och förståelse för sin kropp, samt utveckla en förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande". Vi som framtida pedagoger har därmed ett stort ansvar att stimulera barns rörelsebehov. LÄS MER