Sökning: "Noemi Kadas"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Noemi Kadas.

  1. 1. Ansvarsgrunden till konkurrensskador : culpa, strikt ansvar eller presumtionsansvar?

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Noemi Kadas; [2016]
    Nyckelord :Skadeståndsrätt; konkurrensrätt;

    Sammanfattning : .... LÄS MER