Sökning: "Nya religiösa rörelser"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden Nya religiösa rörelser.

 1. 1. Vad ska behandlas och hur ska det behandlas? : En kvalitativ intervjustudie om lärares definitioner av begreppet nya religiösa rörelser och de didaktiska val lärare gör vid planering och undervisning inom ämnet nya religiösa rörelser.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jacob Brink; Erik Hesselgren; [2021]
  Nyckelord :grundskola; religionsundervisning; nya religiösa rörelser; Klafki; kritisk-konstruktiv didaktik.;

  Sammanfattning : Denna fallstudie undersöker vad lärare i svenska grundskolans högre årskurser väljer att undervisa om inom temat nya religiösa rörelser och hur de motiverar detta urval. Studien undersöker även vilka undervisningsmetoder lärare i grundskolan berättar att de använder sig av vid undervisning inom detta tema samt hur de definierar begreppet nya religiösa rörelser. LÄS MER

 2. 2. "Samfund med särmeningar" : Världsreligionsparadigmet i förhållande till nya religiösa rörelser och New age i svenska läromedel mellan åren 1970 och 2017

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Henrik Forsell; [2020]
  Nyckelord :Världsreligionsparadigmet; läromedel; nya religiösa rörelser; new age; 1970; 2017;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Vem är jag i Vi-och-Dem? : En kvalitativ studie av före detta medlemmar i kristna religiösa rörelsers upplevelser av spänningen mellan rörelse och skola.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Emma Ljunggren; [2020]
  Nyckelord :religionskunskap; nya religiösa rörelser; moderna religiösa rörelser; diskurs; sekularism; avhoppare;

  Sammanfattning : The aim of this study was (1) to examine if people raised in different Christian religious movements have experienced a tension between the movement in question and the Swedish school system, if so, (2) how this tension was perceived, and (3) whether the tension have contributed to the decision to leave the movement. The study has been conducted through semi-structured qualitative interviews with six informants from four different religious backgrounds. LÄS MER

 4. 4. Gymnasielärares erfarenheter av undervisning om nya religiösa rörelser : En kvalitativ intervjustudie med sex gymnasielärare.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Rebecca Pihlgren; [2020]
  Nyckelord :Nya religiösa rörelser; Undervisning; Livsvärld; Religionsundervisning; Intervjuer; Erfarenheter;

  Sammanfattning : Denna studie bygger på intervjuer med sex gymnasielärare där syftet är att undersöka lärarnas erfarenheter när det kommer till att undervisa om nya religiösa rörelser på gymnasiet. Studien baseras på lärarnas erfarenheter och hur de beskriver hur det är att arbeta på gymnasiet med ämnet nya religiösa rörelser men också hur de själva definierar begreppet nya religiösa rörelser. LÄS MER

 5. 5. Har miljön en plats i religionsämnet? : En kvalitativ intervjustudie om lärares syn på miljöfrågoroch hållbarhet i gymnasial religionsundervisning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Christoffer Fryklund; [2020]
  Nyckelord :Religionskunskap; undervisning; miljö; hållbarhet; etik;

  Sammanfattning : Inom svensk skola har under de senaste decennierna mer plats givits åt att uppmärksamma den miljöförstöring som numera ständigt omger oss. Många forskare menar att denna problematik verkar starkt under människans etiska förhållande gentemot oss själva och naturen. LÄS MER