Sökning: "Weber"

Visar resultat 1 - 5 av 197 uppsatser innehållade ordet Weber.

 1. 1. Brevet som blev ett upprop - En idéanalys av debatten om tjänstemannauppropet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Malin Broman; Linn Alfredéen; [2019]
  Nyckelord :tjänstemannauppropet; idéanalys; Weber; Lundquist; idealtyper; förvaltningsmodellen; dualism; legitimitet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I september 2018 lämnade 261 tjänstemän vid regeringskansliet över ett brev till förvaltningschefen. Brevet blev känt i media som ”tjänstemannauppropet” och uttryckte oro för hur den pågående regeringsbildningen skulle påverka tjänstemännens arbete. LÄS MER

 2. 2. Lärares erfarenheter av ämnesplanen för kursen Samhällskunskap 1 b

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Björn Enroth; [2019]
  Nyckelord :Anna Karlefjärd; Bo Rothstein; begreppsförståelse; frontlinjebyråkrater; likvärdighet; Max Weber; Michael Lipsky; mångtydighet; rättssäkerhet; ämnesplan;

  Sammanfattning : This paper explores the curriculum of the Swedish social science course Samhällskunskap 1 b. This is done by analyzing the curriculum in question combined with semi-structural interviews of five teachers, exploring their experiences in teaching the course. LÄS MER

 3. 3. Må oddsen alltid vara er gynnsamma! : En klassanalys från Panems Hungerspel till skolans värdegrund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :David Renklint; [2019]
  Nyckelord :Hungerspelen; klass; analys; Marx; närläsning;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att analysera Suzanne Collins skönlitterära Hungerspelen-trilogi och finna uttryck för klass, som sedan ska kopplas till gymnasieskolans värdegrund. Detta för att ge legitimitet åt att tala om klass i klassrummet och arbeta med värdegrunden utifrån ett skönlitterärt verk. LÄS MER

 4. 4. Socionomstudenten och arbetsgivaren

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Folke Risholm; [2019]
  Nyckelord :Privatisering; offentlig sektor; privat sektor; professionalisering; new public management; Max Weber; Handlingsutrymme; kvalitativ metod; socialt arbete; byråkrati;

  Sammanfattning : Socialt arbete är vad man skulle kunna kalla ett relativt ungt fenomen och ett organiserat arbete mot sociala problem är i Sverige inte mycket äldre än 100 år gammalt. Med det sagt kan man förstå att det sociala arbetets karaktär är under ständig förändring, och förhoppningsvis förbättring. LÄS MER

 5. 5. Tjänstemannens etiska implikationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Matyas Mitro; [2019]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : In this thesis, my aim is to offer a comprehensive normative analysis of the different types of ethical dilemmas that Swedish bureaucrats face in their everyday decision-making. By mainly focusing on value systems and different ethical schools discussed by Lundquist (1988, 1998), a complex picture arises with a variety of choices a bureaucrat faces all the way from policy initiation to implementation of the decisions made by our elected politicians. LÄS MER