Sökning: "Nyckelord: fritidspedagogik"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Nyckelord: fritidspedagogik.

 1. 1. Den viktiga pusselbiten för ett fungerande samarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Cecilia Westerdahl; Isabell Axelsson; [2016]
  Nyckelord :Nyckelord: fritidspedagogik; grundskollärare; lärare i fritidshem; samlad skoldag samarbete; skola;

  Sammanfattning : AbstractEn lärare i fritidshem spenderar en stor del av sin arbetsdag i skolverksamheten. En del arbetar med ett ämne under de schemalagda skoltimmarna och en del arbetar som en resurs till en klass som de följer under dagen. LÄS MER

 2. 2. Fritidspedagogik och lärande? Vad innebär det?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Sofie Carlsson; [2012]
  Nyckelord :Fritidshem;

  Sammanfattning : Syftet med min studie har varit att synliggöra tolkningen av begreppet lärande i fritidshemmet enligt fritidspersonal och barngrupp. I min studie har det framgått på att det finns såväl enade som splittrade meningar om vad lärande innebär för verksamheten. LÄS MER