Sökning: "Ohlsons modell"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ohlsons modell.

 1. 1. Hållbarhetsrapporteringens värderelevans : En studie om hur hållbarhetsrapporters kvalitet påverkar svenska börsbolags marknadsvärden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Louise Lång; Emma Jansson; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhetsrapportering; Hållbarhetsrapporters kvalitet; CSR; Värderelevans; Ohlsons modell;

  Sammanfattning : Studien undersöker om hållbarhetsrapporter av högre kvalitet är mer värderelevanta. Den föreslår och testar även tre olika mått på en hållbarhetsrapports kvalitet. Studien genomförs med hjälp av en modifierad version av Ohlsons (1995) värderingsmodell. LÄS MER

 2. 2. Prediktion av konkurser och betalningssvårigheter : En jämförande studie mellan marknads- och bokslut-baserade konkurs modeller

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Linus Enkulla; Yasmin Nasradin; [2018]
  Nyckelord :bankruptcy; insolvency; market-based; accounting-based; Merton s default model; Ohlson s logistics model; konkurs; obestånd; marknadsbaserade; redovisningsbaserade; Merton default model; Ohlsons logistik modell;

  Sammanfattning : The purpose is to examine the predictability of Byström's market-based model on the Swedish market and compare it with the classic accounting-based Ohlson's logical model. The study uses a quantitative method for gathering data and the results from the models were analyzed by using the CAP-curve and AR to be able to compare the accuracy of the two different models. LÄS MER