Sökning: "Ola Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Ola Olsson.

 1. 1. Vad föranleder och utgör revisorns värde? : Svenska små och medelstora företags upplevelser, förväntningar och syn på revisorn och dennes värde

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Ola Olsson; Linnea Månsson; [2021]
  Nyckelord :The value of the auditor; client perceived value; core value; added-value; auditor; auditor-client relationship; expectation gap; client quality; Värdet av revisorn; samlat värde; kärnvärde; mervärde; revisor; relation mellan revisor och klient; förväntansgap; klientkvalitet;

  Sammanfattning : Prior research has shown that there are many factors affecting the client's perception of the auditor’s value. Furthermore, research has shown that the auditor can add multifaceted value to the client, often divided into core value and added-value. LÄS MER

 2. 2. Floristic change in the province of Scania in southernmost Sweden 1800-2020: using fragmented data to study landscape-level shifts

  Master-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Cassandra Hallman; [2020]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Vascular plant observances were compiled for 10 well-documented parishes throughout southernmost Sweden from published floras, herbarium specimens, modern inventories, and a large citizen-science database to provide presence/absence of species from 1800-2020 at the decade level. A regionally-specific database of species-specific plant traits and ecological indicator values was used to examine floristic and ecological changes across an extended timeline which indicates that several of the most apparent conservation issues including climate warming, woody encroachment, and soil chemistry alterations have acted for long over a century. LÄS MER

 3. 3. Conservation of saproxylic beetles in a wooded pasture in northern Scania

  Master-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Andreas Schmidt; [2018]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : The area of wooded pasture in Europe has decreased drastically over the last centuries due to abandoned management. Herrevadskloster is a newly formed nature reserve in northern Scania with an unusually long continuity of being an open, grazed woodland containing large old trees. LÄS MER

 4. 4. A sneak peek on the upcoming results of the comparison studies regarding the declining Lesser Spotted Woodpecker (Dendrocopos minor) in Scania, Sweden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Natalie Danielsson; [2018]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : In recent years the populations of the lesser spotted woodpecker (Dendrocopos minor) has been declining in Sweden. Many other species, like for example the marsh tit (Poecile palustris), depend on woodland structures that the lesser spotted woodpecker creates such as nesting holes. LÄS MER

 5. 5. En studie om boendekvaliteti ett nybyggt bostadskomplex : Kvalitativ undersökning som omfattar Kv. Rosteriet 7 och hur detupplevs av de boende och dess omgivning

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Anna Björkegren; Matilda Olsson; [2017]
  Nyckelord :Quality of accommodation; residential complex; Ola Nylander; daylight; boendekvalitet; bostadskomplex; Ola Nylander; dagsljusinsläpp; omslutenhet;

  Sammanfattning : Byggbranschen har ett ansvar för att skapa hållbara bostäder på individnivå med även ur ett helhetsperspektiv. Vi påverkas alla indirekt av den arkitektur vi möter i bostaden vilket inverkar på vår upplevda boendekvalitet. LÄS MER