Sökning: "Olle Söderström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Olle Söderström.

 1. 1. Grundskola i Trollbäcken

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Olle Söderström; [2017]
  Nyckelord :trollbäcken; grundskola; skola; mary; david; medd; pedagogik;

  Sammanfattning : Till kandidatexamensprojektet 2016 var uppgiften att rita en grundskola för ca 700 elever på en given tomt i området Trollbäcken i Tyresö. Tomten var placerad i den norra änden av Fornuddsparken vars södra ände slutar i Drevviken. LÄS MER

 2. 2. User-Technology-Acceptance Among Doctors : A Case Study Examining the Effects of Pre-Implementation Efforts MadeDuring a System-Implementation In Jönköping County Council

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Informatik; Högskolan i Jönköping/IHH, Informatik; Högskolan i Jönköping/IHH, Informatik

  Författare :Jonas Radeskog; Olle Söderström; Patrik Strömstedt; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning :   This thesis is based on a case-study of an IT-system implementation within Jönköping County Council. This new IT-system will cover, and support, all health-care related activi-ties within the County Council. LÄS MER