Sökning: "PHA"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet PHA.

 1. 1. Bioplastproduktion från skogsindustriellt avloppsvatten : En energiteknisk och ekonomisk utvärdering för att producera polyhydroxyalkanoater på Gruvöns Bruk

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Andreas Hedin; [2020]
  Nyckelord :bioplastics; wastewater; evaluation; economic; PHA; bioplast; avloppsvatten; utvärdering; ekonomi; PHA;

  Sammanfattning : I framtiden kommer avfall att behöva hanteras cirkulärt och resurser tas om hand för att möta hårdare framtida miljökrav. Ett miljöproblem som lyfts de senaste åren är nedskräpning där plast ofta nämns som ett exempel. Plast är ett viktigt material och används i stora delar av samhället. LÄS MER

 2. 2. Miljöpåverkan av bioplast från skogsindustriellt avloppsvatten : En jämförande livscykelanalys av polypropen (PP) och polyhydroxyalkanoater (PHA) från Gruvöns massa- och pappersbruk

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Joakim Eriksson; [2020]
  Nyckelord :life cycle assessment; LCA; bioplastic; forest industrial wastewater; BillerudKorsnäs; Gruvöns bruk; polyhydroxyalkanoates; PHA; livscykelanalys; LCA; bioplast; skogsindustriellt avloppsvatten; BillerudKorsnäs; Gruvöns bruk; polyhydroxyalkanoater; PHA;

  Sammanfattning : I den här studien har en beräkningsmodell byggts för hur PHA skulle kunna produceras av substrat i avloppsvatten från Gruvöns bruk. Därefter har en jämförande livscykelanalys utförts där PP-sugrör inom Europa ersätts med PHA-sugrör från bruket. LÄS MER

 3. 3. Polyhydroxyalkanoate Production from Municipal Waste Streams

  Master-uppsats, KTH/Resursåtervinning

  Författare :Elsa Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Polyhydroxyalkanoate; volatile fatty acids; mixed culture; bioreactor; municipal waste streams; Polyhydroxialkanoat; flyktiga fettsyror; blandad kultur; bioreaktor; kommunalt avfall;

  Sammanfattning : Polyhydroxyalkanoates (PHAs) are a group of bioplastics, which are produced through microorganisms. They are accumulated in granules inside bacteria’s cell cytoplasm and serve as an energy reserve. LÄS MER

 4. 4. Produktion av polyhydroxyalkanoater (PHA) av avloppsvatten från massa och pappersindustri : En studie kring bakteriernas förmåga att ackumulera PHA beroende på sammansättning av karboxylsyror

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Jimmy Augustsson; Jonathan Högfeldt; [2020]
  Nyckelord :Bioplastics; Mixed bacterial culture; HTC; VFA; Bioplast; mixad bakteriekultur; HTC; VFA;

  Sammanfattning : Since the beginning of the 20th century plastic has been a widely used material, which has resulted in large quantities of plastic being produced in the last century. The plastics of today are mainly produced from fossil raw materials, which gives it a high climate impact. LÄS MER

 5. 5. The biodegradable straw - Investigating how enzymes can be used to enhance desired product qualities of drinking devices.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Charlotte Parnefjord Gustafsson; Hanna Liang; [2020]
  Nyckelord :biodegradable; bioplastics; drinking devices; enzymes; fibre material; PHA; product design; statistical analysis; straws; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The increasing production of single-use plastics negatively affects the climate. The resulting plastic ocean debris has fatal consequences to marine life. As a result, the European Parliament has placed a ban on single-use plastics by 2021, making it essential to study sustainable materials for single-use products such as straws. LÄS MER