Sökning: "PHILIP ANDERSSON"

Visar resultat 16 - 20 av 39 uppsatser innehållade orden PHILIP ANDERSSON.

 1. 16. Ett ramverk för miljökrav och dess uppföljning av transportleverantörer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Philip Karlsson; Anna Jarenfors; Albin Persson; [2016]
  Nyckelord :Miljöindikatorer; miljökrav; uppföljning; ramverk; transportleverantörer; vägtransport; logistik;

  Sammanfattning : Titel: Ett ramverk för miljökrav och dess uppföljning av transportleverantörer Kurs: Ämnesfördjupande arbete i logistik, 2FE25E, VT16 Författare: Anna Jarenfors, Philip Karlsson, Albin Persson Handledare: Petra Andersson Bakgrund: Hållbarhet delas in i de sociala, ekologiska och ekonomiska dimensionerna. Kraven på de ekologiska och sociala dimensionerna har utvecklats avsevärt då flera aktörer sätter stor press på företag att ta ett större miljö- och socialt ansvar. LÄS MER

 2. 17. Att uppleva meningsfullhet som äldre vid depression : En litteraturstudie om sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid depression hos äldre

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jennie Bengtsson; Philip Andersson Zaheri; [2016]
  Nyckelord :Depression; Omvårdnadsåtgärder; Sjuksköterska; Äldre;

  Sammanfattning : Idag lever det drygt 350 miljoner människor i världen med depression och år 2020 beräknas depression vara det ledande skälet till sjuklighet i världen. I Sverige lever cirka 1,6 miljoner äldre varav runt 150 000 lider av depression. LÄS MER

 3. 18. Belöningssystem och motivation : En flerfallsstudie på företag inom byggbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Philip Adamsson; Johannes Petersson; Gabriel Andersson; [2016]
  Nyckelord :Reward system; motivation; construction industry; employer; employee; Belöningssystem; motivation; byggbranschen; arbetsgivare; arbetstagare;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Belöningssystem och motivation - En flerfallsstudie på företag inom byggbranschen Författare: Philip Adamsson, Gabriel Andersson, Johannes Petersson Program: Civilekonomprogrammets controllerfördjupning Examinator: Elin Funck Handledare: Natalia Semenova Institution: Ekonomihögskolan Linnéuniversitetet i Växjö Bakgrund och problem: Ett styrmedel som flitigt nyttjas är belöningssystem där ledningen med hjälp av ett fungerande belöningssystem kan få önskat beteende hos arbetstagaren. Hur ett belöningssystem är utformat skiljer sig mellan olika branscher och byggbranschen är en bransch kantad av intressekonflikter mellan arbetsgivare och arbetstagare. LÄS MER

 4. 19. Home Automation for Existing Devices- Automating Non-Smart Devices Using Bluetooth Mesh Technology Controlled by Android Smartphones

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Markus Andersson; Anders Bastos; Sebastian Blomberg; Emma Nyborg; Albin Pålsson; Philip Tham; [2015-06-25]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A growing topic in modern society is the concept of smart homes, which consist of smartautomated devices, such as home appliances, that interact with each other and users. Thesedevices could, however, be quite expensive, and automating a home could thus become aneconomical setback. LÄS MER

 5. 20. Hazel- Ett mjukvarusystem för automatisk och optimal schemaläggning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Linnea Andersson; Philip Bogdanffy; Erik Jungmark; Mikael Ragnhult; Yukie Takahashi Boman; Behrouz Talebi; [2015-06-25]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report documents the development of a software system for automaticscheduling called Hazel. This system is comprised of a server where an automaticscheduler has been implemented, as well as a web and mobile applicationthat allows users to interact with the system. LÄS MER