Sökning: "Petra Bank"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Petra Bank.

 1. 1. The Effectiveness of the Basel Accords : Evidence from European Banks

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Alfred Persson; Petra Marcusson; [2019]
  Nyckelord :Basel Accord; regulatory arbitrage; bank regulation; data envelopment analysis; bank efficiency;

  Sammanfattning : Purpose:The purpose is to investigate the adequacy of the Basel Accords to fulfill the underlying ideas of reducing risk and stabilizing the financial sector, or if it allows banks to use regulatory arbitrage to maintain a desired productive efficiency- and risk level. Methodology:A two-step analysis is constructed where each bank’s efficiency is first estimated, followed by a panel data regression on the efficiency-score and on a proxy for bank risk. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskornas erfarenheter av arbetet med överviktiga barn och deras familjer : Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Petra Bank; Hanna Dahlin; [2017]
  Nyckelord :overweight; obese; attitude; nurse; child; pediatric;

  Sammanfattning : En av de största utmaningarna, inom folkhälsan, under 2000-talet beskrivs vara, övervikt och fetma hos barn. Sen år 1990 är ökningen alarmerande och detta främst i låg- och medelinkomstländerna. I Sverige har det främst varit en ökning av övervikt och fetma bland barn i en mer utsatt socioekonomisk bakgrund. LÄS MER

 3. 3.  Hinder och problem med metoden FaR inom Primärvården. :  En intervjustudie.

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Petra Bank; [2010]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet på recept; hälsopromotion; hälsopromotiva metoder; innehållsanalys; primärvården;

  Sammanfattning : Metoden fysisk aktivitet på recept började användas 2001 inom primärvården, med avsikten att öka fysisk aktivitet bland befolkningen. Syftet med denna studie var att beskriva förskrivarnas upplevelser av hinder och problem, med att använda metoden FaR inom primärvården. Kvalitativ metod valdes och 12 intervjuer genomfördes. LÄS MER

 4. 4. Breaking the Vicious Circle of Poverty

  Master-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Petra Bergquist; [2009]
  Nyckelord :India; Gujarat; SEWA; microfinance; poverty; development; gender; Social Sciences;

  Sammanfattning : During the last decade microfinance has become the latest trend in the development discourse, celebrated for empowering poor women to work their way out of poverty. Self-Employed Women’s Associations, SEWA, was alongside Grameen Bank one of the pioneers in the microfinance sector and has developed an integrated approach based on the life cycle needs of the members that is assumed to help them break the vicious circle of poverty. LÄS MER

 5. 5. An Interpretation of the Financial Gap : Practical versus Analytical Reasoning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och finansiering; Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och finansiering; Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och finansiering

  Författare :Anna Johansson; Marie Nolander; Petra Waldemar; [2009]
  Nyckelord :Financial Gap; small business finance; bank financing; relationship lend-ing; uncertainty; risk; Ethnomethodology; practical reasoning; analytical reasoning; decision-making; Finansiella Gapet; småföretags finansiering; bankfinansiering; relations-baserad utlåning; osäkerhet; risk; Etnometodologi; praktiskt resonemang; analytiskt resonemang; beslutsfattning;

  Sammanfattning : Abstract Background: Small businesses are vital for the welfare of a country. Yet, they have trou-ble obtaining external financing and these difficulties are gathered under the umbrella concept the “Financial Gap”. LÄS MER