Sökning: "Plasttank"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Plasttank.

 1. 1. Utveckling av AdBluetank : Produktutveckling av AdBluetank för Rottne Industris skogsmaskiner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Victoria Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :AdBlue; AdBluetank; Plasttank; Produktutveckling; Rottne Industri AB; Skogsmaskiner;

  Sammanfattning : Detta arbete har utförts i Rottne mot Rottne Industri AB under hösten 2018 och är ett examensarbete för programmet högskoleingenjör Teknisk design med inriktning produktdesign, D0023A, vid Luleå tekniska universitet. Rottne Industri AB tillverkar skogsmaskiner i varianterna skördare och skotare. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av infästningsmetod för plasttank

  M1-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :Martin Jonsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Redesign of a water tank : – from metal to plastic

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Sara Häggström; Karin Thunman; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har genomförts i samarbete med Coffee Queen AB i Arvika för att tafram ett konstruktionsunderlag för en förbättrad vattentank. Tidigare var tanken tillverkad irostfritt stål, men för att minska kostnaderna var företaget intresserade av att ta fram enkonstruktion i plast. LÄS MER