Sökning: "Martin Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden Martin Jonsson.

 1. 1. Synliggörande av lagerfyllnadsgrad vid djuplagring : En fallstudie med fokus på klämgods i distributionslager

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Johan Jonsson; Martin Cederblom; [2018]
  Nyckelord :Distribution warehouse; Visualization; Block stacking; Stock fulfilment rate; Distributionslager; Visualisering; Djuplagring; Lagerfyllnadsgradsgrad;

  Sammanfattning : Syfte – Studien syftar på att identifiera en användbar metod för att beräkna fyllnadsgrad i distributionslager samt undersöka hur visualisering av lagerfyllnadsgraden påverkar lagerplaneringens operativa arbete. För att uppnå studiens syfte har fyra frågeställningar formulerats: Vilka parametrar behövs för att beräkna fyllnadsgraden för klämgods i ett distributionslager? Vilken praktiskt användbar metod kan användas för att beräkna fyllnadsgraden för klämgods i ett distributionslager? Hur kan de framtagna parametrarna sammanställas för att kunna visualisera aktuell fyllnadsgrad? Hur kan en visualisering av lagerfyllnadsgrad påverka planeringsavdelningen i det operativa arbetet? Metod – Förstudien visar att en metod för att beräkna lagerfyllnadsgrad vid djupstapling saknas. LÄS MER

 2. 2. Utböjningsfenomen vid svarvning av vevaxel - En finita elementstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Martin Jonsson; Tobias Jensen; [2018]
  Nyckelord :Utböjningsfenomen; Utböjning; Svarvning; Bearbetning; FEM; Finita; Element; Svarvningsprocess; Vevaxel; Varvtal; Egenfrekvens; Skärkraft; Lasertriangulering; Kast; Toleranser; Rundhetsfel; Vinkelfel; Centrifugalkraft; Axel; Balkteori; Utböjningsmätning; Styvhet;

  Sammanfattning : Vid svarvning ställs processer mot höga toleranskrav som kan vara svåra att hålla på grund av vibrationer och utböjning. Företaget Volvo Cars vill därför undersöka stationen OP30, som svarvar vevaxlar, för att utreda varför detta sker. LÄS MER

 3. 3. Patienters erfarenheter av livet efter hjärtstopp : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Martin Jonsson; Linnea Nyström; [2017]
  Nyckelord :Hjärtstopp; patient; erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drabbas cirka 10 000 personer av hjärtstopp i Sverige och av dessa överlever endast 500 personer. Ett hjärtstopp är en traumatisk upplevelse som kan medföra såväl fysiska som psykiska konsekvenser för individen. Syfte: Att belysa patienters erfarenheter av livet efter ett hjärtstopp. LÄS MER

 4. 4. Design of an oral surgery simulator : Human-centered design study and implementation on a surgerysimulator

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Alexander Jonsson; Martin Husell; [2017]
  Nyckelord :surgery simulator; spatial haptics; co-located display; kirurgisimulator; 3D-haptik; samlokaliserad skärm;

  Sammanfattning : The company Forsslund Systems has developed a simulator for oral surgery training. The simulator, named Kobra, uses detailed virtual models of surgical situations, spatial haptics and a co-located stereoscopic display to provide an environment in which students can practice surgical techniques. LÄS MER

 5. 5. A performance investigation of stormwater accommodations in Stockholm : A multi-criteria decision analysis

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekologi

  Författare :Martin Jonsson; [2017]
  Nyckelord :Multi-criteria Decision Analysis; stormwater management; rain garden; stormwater pond; infiltration trench;

  Sammanfattning : Stormwater management is a problematic area and has during the last 20 years been given an increased attention due to more pollution in the cities. The increased pollution and contaminants in stormwater implicates risks for animals, humans, the ecosystem and receiving recipients. LÄS MER