Sökning: "Polymorfism"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet Polymorfism.

 1. 1. Variationer i allelfrekvens hos cytokrom-generna;CYP3A4*1B, CYP3A5*3 och CYP2B6*6 mellan Uganda och Tanzania.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

  Författare :Bilall Al-Shakargi; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : 1. Abstrakt:Bakgrund: Malaria är en av världens viktigaste infektionssjukdomar och det beräknas vara ca300 miljoner drabbade varje år, därför är metabolismen av läkemedel som används för attbehandla malaria såsom kinin och artemisinin värt att lägga fokus på. LÄS MER

 2. 2. Validation of the role of a SNP in the VPS35 gene and its effect on non-co-agulating milk in Swedish Red Cattle

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Gro Hylén; [2018]
  Nyckelord :VPS35; genotype; SNP; SR; cow; NC-milk; MCP; genomic selection;

  Sammanfattning : From earlier studies, it is clear that nearly 20 % of the Swedish red (SR) dairy herd possess milk that doesn’t coagulate within 40 minutes after rennet addition. This is a problem when processing milk into cheese because lower cheese yield is the result of non-coagulating (NC) milk. An estimate of 17. LÄS MER

 3. 3. Genotypning av laktostolerans (LCT-13910C>T) direkt på blod med realtids-PCR : Utvärdering av Kapa Probe Force

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Carl Folkesson; Ola Christensson; [2016]
  Nyckelord :Polymorphism; lactose intolerance; PCR; DNA-polymerase; blood; Polymorfism; laktosintolerans; PCR; DNA-polymeras; blod;

  Sammanfattning : Hos vuxna individer förekommer två fenotyper gällande produktionen av laktas, vilka kallas laktostolerans och laktosintolerans. Vid laktosintolerans produceras otillräckliga mängder laktas vilket framkallar symptom som magsmärtor och flatulens vid intagandet av mjölkprodukter. LÄS MER

 4. 4. Strålbenshälta hos häst - vilka är de genetiska faktorerna bakom detta hälsoproblem?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Jasmine Lindholm; [2015]
  Nyckelord :strålbenshälta; frambenshälta; diagnos; genetik; ärftlighet; genomsekvensering; genetiska markörer; mikrosatellit; enbaspolymorfi SNP ; navicular disease; forelimb lameness; diagnosis; genetics; heredity; whole genome sequencing; genetic markers; microsatellite; Single Nucleotide Polymorfism SNP ;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie behandlar strålbenshälta hos häst, även känd som Navicular disease (ND). Studien beskriver sjukdomen och dess karaktäristiska drag, samt belyser de två huvudsakliga teorierna om den bakomliggande orsaken till insjuknandet. LÄS MER

 5. 5. Händelsehantering i komponentbaserade spelmotorer : Utvärdering av två tekniker

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Sebastian Zander; [2015]
  Nyckelord :Händelsehantering; reflektion; spelmotor;

  Sammanfattning : Spelmotorer är en viktig del av utveckling av spel. Spel är i grunden händelsebaserade och tillåter spelentiteter att reagera på omvärlden. LÄS MER