Sökning: "Pontus Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Pontus Gustafsson.

 1. 1. 3D Camera Selection for Obstacle Detection in a Warehouse Environment

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och system; Linköpings universitet/Programvara och system

  Författare :Pontus Jarnemyr; Gustafsson Markus; [2020]
  Nyckelord :obstacle; detection; 3d; camera; warehouse; prototype; sick; intel; toposens;

  Sammanfattning : The increasing demand for online commerce has led to an increasing demand of autonomous vehicles in the logistics sector. The work in this thesis aims to improve the obstacle detection of autonomous forklifts by using 3D sensor technology. Three different products were compared based on a number of criteria. LÄS MER

 2. 2. Effekterna av employer branding : – En jämförelse mellan forskares och praktikers syn på hur företag påverkas av sitt employer branding-arbete

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Pontus Gustafsson; Adrian Palmberg; [2020]
  Nyckelord :Employer branding; theory; practice; translation theory; fashion theory; theory of legitimacy; literature review; qualitative study; Sweden; Employer branding; teori; praktik; översättningsteori; modeteori; legitimitetsteori; litteraturgenomgång; kvalitativ studie; Sverige;

  Sammanfattning : Employer branding definierades för första gången 1996 av Ambler och Barrow (1996) i deras artikel “The employer brand”. Enligt forskarna är det ett sätt att stärka varumärket, attrahera och behålla duktiga medarbetare och skapa en mer lönsam verksamhet. LÄS MER

 3. 3. Dematerialization: good, but not good enough

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Pontus Klasman Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :decoupling; dematerialization; economic growth; green growth; degrowth; raw materials; frikoppling; ekonomisk tillväxt; grön tillväxt; nerväxt; naturresurser; råvaror;

  Sammanfattning : Global raw material extraction has accelerated since the 1950s, causing resource depletion, ecosystem degra- dation, pollution, and climate change. To reduce such impacts, the economic drivers of material use must be addressed. Although economic growth often drives material use to increase, this increase can be counter- acted by dematerialization. LÄS MER

 4. 4. Ljudmodulering och Visuell Representation av Musik

  L3-uppsats, Uppsala universitet/Elektricitetslära; Uppsala universitet/Elektricitetslära; Uppsala universitet/Elektricitetslära; Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Ville Kjellqvist; Felix Gustafsson; Erik Orrenius; Pontus Rahm; [2020]
  Nyckelord :Inbyggda System; RGB; Arduino; Scenteknik; Musik; DMX; Neopixel; Signalbehandling;

  Sammanfattning : The ambition of this project was to create, program and control a matrix of individually controllable LEDs. This was achieved by utilizing a variety of microcomputers, such as Arduino, and by forging the hardware required for signal processing. LÄS MER

 5. 5. Utmaningar med ett upplevelsebaserat lärande : En kvalitativ studie om pedagogers reflektioner kirng arbetet med utomhuspedagogiken och dess möjligheter och hinder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Pontus Gustafsson; My Boström Kleiman; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studien är att undersöka hur pedagoger reflekterar över kunskapssynen kring utomhuspedagogiken samt dess hinder och möjligheter. De berörda verksamheterna i studien har olika socioekonomiska- samt kulturella skillnader. LÄS MER