Sökning: "Pontus Vindahl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Pontus Vindahl.

  1. 1. Framtidens matkasse online : - Att plocka en egen eller att köpa en färdigplockad matkasse på internet

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

    Författare :Mikael Salmén; Pontus Vindahl; [2016]
    Nyckelord :Livsmedel; e-handel; matkasse; självplockad matkasse; färdig matkasse; inkludering- och exkluderingsteorin;

    Sammanfattning : Syfte Inom ett aktuellt ämne har vi valt att implementera en teori om inkludering och exkludering av produkter för att undersöka om denna teori håller inom en ny produktkategori. Vårt syfte lyder som följer; Givet detta är vårt syfte att förstå de faktorer som förklarar hur konsumenten väljer att inhandla livsmedel online. LÄS MER