Sökning: "Rätten att inte utsättas för tortyr eller annan grym omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rätten att inte utsättas för tortyr eller annan grym omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

  1. 1. Analys av nyckelrättigheter i väpnade konflikter : Hur nyckelrättigheter respekteras i det pågående kriget i Syrien

    Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati

    Författare :Karl Arfors; [2021]
    Nyckelord :Humanitär rätt; Humanitär kris; Syrien; Mänskliga Rättigheter; Väpnad Konflikt; Rätten till liv; Rätten att inte utsättas för tortyr eller annan grym omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning;

    Sammanfattning : Abstract This essay has been about investigating and analyzing key rights in armed conflicts and howthey are respected in the Syrian war. The essay brings up three key rights and they are- the right to life- torture and other cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment- protection of cultural propertyRegarding these rights, questions are formulated- How have the human key rights been respected in the Syrian war?- How does the protection for the key rights look within IHL?- What do the prospects for an acceptable situation look like in short term?The Syrian war started in mars 2011 as a result of the Arabic spring. LÄS MER