Sökning: "Humanitär rätt"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden Humanitär rätt.

 1. 1. Analys av nyckelrättigheter i väpnade konflikter : Hur nyckelrättigheter respekteras i det pågående kriget i Syrien

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati

  Författare :Karl Arfors; [2021]
  Nyckelord :Humanitär rätt; Humanitär kris; Syrien; Mänskliga Rättigheter; Väpnad Konflikt; Rätten till liv; Rätten att inte utsättas för tortyr eller annan grym omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning;

  Sammanfattning : Abstract This essay has been about investigating and analyzing key rights in armed conflicts and howthey are respected in the Syrian war. The essay brings up three key rights and they are- the right to life- torture and other cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment- protection of cultural propertyRegarding these rights, questions are formulated- How have the human key rights been respected in the Syrian war?- How does the protection for the key rights look within IHL?- What do the prospects for an acceptable situation look like in short term?The Syrian war started in mars 2011 as a result of the Arabic spring. LÄS MER

 2. 2. Terrorism i krig : En studie av förhållandet mellan svensk terroristbrottslagstiftning och internationell humanitär rätt i ljuset av kriget i Syrien

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanna Thunegard; [2021]
  Nyckelord :straffrätt; svensk terroristbrottslagstiftning; terrorism; internationell humanitär rätt; IHL; folkrätt; väpnad konflikt; Syrien; Irak;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Det fiktiva krigets relation till internationell humanitär rätt : En jämförelseanalys av Call of Duty: Modern Warfare och This War of Mine

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Joel Hellman; Philip McEwan; [2021]
  Nyckelord :Wargames; Representation; War; Ethics; Narrative; Perspective; International humanitarian law; Krigsspel; Representation; Krig; Etik; Narrativ; Perspektiv; Internationell humanitär rätt;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av den tidigare forskning och kritik kring ämnet digitala krigsspel har denna studie identifierat omfattningen av internationell humanitär rätt (IHL) i speltitlarna Call of Duty: Modern Warfare och This War of Mine samt diskuterat de etiska synpunkter som uppenbarats genom närläsning. Resultaten visar att dessa speltitlar skiljer sig i sin skildring av krig sett utifrån IHL. LÄS MER

 4. 4. Meaningful Human Control of Autonomous Weapon Systems: Institutional definitions in the light of international humanitarian law and international human rights law.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Amanda Musco Eklund; [2020]
  Nyckelord :Meaningful human control; human judgement; autonomous weapon systems; LAWS; international humanitarian law; international human rights law; human-machine interaction; artificial intelligence; United Nations Convention on Certain Conventional Weapons.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Lethal Autonomous Weapons Systems : att addera ett människorättsligt perspektiv

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Frida Reisdal; [2019]
  Nyckelord :dödliga autonoma vapensystem; artificiell intelligens; humanitär rätt; människorätt; mänskliga rättigheter; Social Sciences;

  Sammanfattning : Lethal autonomous weapons systems (LAWS), as they are dependent on artificial intelligence (AI), do not yet exist. Nevertheless, their future compliance with International Humanitarian Law (IHL) is currently an issue requiring research and debate. Hitherto, less has been said regarding LAWS’ compliance with International Human Rights Law (IHRL). LÄS MER