Sökning: "Krigsbrott"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet Krigsbrott.

 1. 1. Ansvar och kemiska vapen - En argumentationsanalys om kemiska vapen bör tolkas in i Responsibility to Protect

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nabil Shiltagh; Carl-Henrik Kinhult; [2018]
  Nyckelord :Responsibility to Protect; Kemiska Vapen; Krigsbrott; Brott mot mänskligheten; FN; Law and Political Science;

  Sammanfattning : De kemiska vapenattackerna i Syrien har lett oss till att undra om det internationella samfundets ansvar att ingripa. Vi har därför undersökt om kemiska vapen bör tolkas in i de situationer där Responsibility to Protect kan tillämpas. LÄS MER

 2. 2. Responsibilty to protect - Innebörden av R2P och dess implementering av FN:s säkerhetsråd.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rebecca Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Folkrätt; R2P; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Responsibility to protect is a principle developed in order to try to protect citizens from atrocious and systematic crimes when a host state does not want to or does not have the possibility to do so themselves, and was first mentioned by the International Commission for Intervention and State Sovereignty in 2001. R2P is based on the idea that each individual state has a responsibility to protect its population from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity, but if a state fails to do so, the international community, through the UN, has a secondary responsibility to protect those citizens. LÄS MER

 3. 3. The Defense of Superior Orders - Article 33 of the ICC statute: a departure from customary international law?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Marcus Abrahamsson; [2018]
  Nyckelord :public international law; international criminal law; jurisprudence; law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The defence of superior orders is the answer to what is called the soldier’s dilemma. This is so called since on the one hand, a soldier is bound by national legislation, military practice, and often psychological pressure to unquestioningly follow the orders of his superior. LÄS MER

 4. 4. Misstanke om krigsbrott under asylprocessen - Om principen aut dedere aut judicare i svensk rätt och dess tillämpning på folkmordslagen (2014:406)

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Björn Schäfer; [2016]
  Nyckelord :criminal law; straffrätt; public international law; folkrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sverige har både ett intresse och en skyldighet att inte låta grova krigsbrottsförbrytare få uppehålla sig inom landets gränser utan att prövas straffrättsligt. Enligt reglerna i utlänningslagen kan en särskild situation uppstå då asylsökande som, genom att begå krigsbrott innan sin ankomst till Sverige, exkluderas från rätt till asyl men ändå inte kan återsändas på grund av att han eller hon riskerar att utsättas för tortyr eller dödsstraff. LÄS MER

 5. 5. Krigsförbrytare på flykt - Exklusionsbestämmelserna i svensk migrationsrätt och dess tillämpning hos Migrationsverket och Migrationsdomstolarna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alice Goldensohn; [2016]
  Nyckelord :folkrätt; förvaltningsrätt; straffrätt; mänskliga rättigheter; internationell straffrätt; migrationsrätt; uteslutande; exklusion; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis starts off in the human right to seek asylum and the recognized right to international protection for refugees. It examines the exclusion clauses, the exception that can exclude asylum claimants from refugee protection. LÄS MER