Sökning: "REST application"

Visar resultat 1 - 5 av 164 uppsatser innehållade orden REST application.

 1. 1. Mycroft : En webbapplikation för filtrering av övervakningsvideor

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Mattias Beming; Stefan Brynielsson; Felicia Flod; Kalle Johansson; Rasmus Löfgren; Erik Sellén; Alfred Sporre; Tobias Wang; [2020]
  Nyckelord :NFC; Scrum; web application; React; Redux; Webpack; Django; Django REST; Python; Github; Bootstrap; Travis CI; Remote work; NFC; Scrum; webbapplikation; React; Redux; Webpack; Django; Python; Travis CI; Bootstrap; Django REST; GitHub; distansarbete;

  Sammanfattning : Rapporten belyser arbetet kring det kandidatarbete som utfördes av åtta studenter i kursen TDDD96 - Kandidatprojekt i programvaruutveckling på Linköpings universitet undervårterminen 2020. Uppgiften som utfördes var att utveckla en webbapplikation för att filtrera övervakningsvideor för Polismyndigheten. LÄS MER

 2. 2. Research on Interprocess Communication in Microservices Architecture

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Benyamin Shafabakhsh; [2020]
  Nyckelord :Microservices; Interprocess Communication; Inter-Service Communication; Software Architecture; Cloud Computing; Distributed Systems; gRPC; RabbitMQ;

  Sammanfattning : With the substantial growth of cloud computing over the past decade, microservices has gained significant popularity in the industry as a new architectural pattern. It promises a cloud-native architecture that breaks large applications into a collection of small, independent, and distributed packages. LÄS MER

 3. 3. Val för lagring och hantering av elbilsbatterierna i End-of-Life

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Gunnar Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Elbilsbatteri; Lagring; Hantering; Second-life Återvinning;

  Sammanfattning : Norge är det nordiska land där elbilsmarknaden har växt allra mest under 2010-talet. På grund av detta kommer landet under 2020-talet sättas under press för hur elbilarnas batterier ska tas hand om när de lämnar bilarna. Batterier som inte längre uppfyller elbilarnas energikrav kallas “End-of-Life”-batterier (EOL). LÄS MER

 4. 4. Exploatering av jordbruksmark

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Gustav Axelson; [2020]
  Nyckelord :Exploatering; MB 3:4; PBL 2:2; jordbruksmark; väsentligt samhällsintresse; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The fact that agricultural land is being exploited has become a more present question and has created a debate regarding the protection of agricultural land. The legislation of this protection is found in Chapter 3 Section 4 of the Swedish Environmental Code (1998:808) which states that agriculture is a national interest. LÄS MER

 5. 5. Building maintainable web applications using React : An evaluation of architectural patterns conducted on Canvas LMS

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och system

  Författare :Johansson David; [2020]
  Nyckelord :architectural patterns; maintainability; static code analysis; web applications; react; canvas lms; graphql; REST; redux; apollo client; LMS; Canvas;

  Sammanfattning : Maintainability for web applications is increasingly important due to increasing demands for advanced functionality as well as a short time-to-market. Fixing errors, reusing functionality and adding new features efficiently are crucial for making the application profitable for the software organization as well as valuable for the end-user. LÄS MER