Sökning: "Recastdirektivet"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Recastdirektivet.

 1. 1. Diskrimineringsskydd för gravida arbetstagare. En arbetsrättslig studie av Svensk rätt och EU-rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Gullbrandsson; [2011]
  Nyckelord :arbetsrätt; diskriminering; liberalfeminism; graviditet; Recastdirektivet; diskrimineringslagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The labour legislation in the EU had in its early stages the purpose to avoid barriers of competition and to ensure the free movement within the union. Over time, as EU labour law developed, a greater focus was put on social matters and achieving gender equality became desirable. LÄS MER

 2. 2. Diskriminering pga. könsöverskridande identitet eller uttryck

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johanna Taylor; [2009]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den 1 januari 2009 kommer en ny diskrimineringslag att införas i Sverige. Denna kommer vara en sammanslagning av tidigare civil- och arbetsrättsliga diskrimineringslagar. LÄS MER