Sökning: "Residual products"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden Residual products.

 1. 1. Beskattning av den digitala ekonomin: Kan OECD leda vägen framåt? - En utredning av OECD:s förslag avseende Pillar One och Pillar Two.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nina Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Skatterätt; internationell beskattning; digitala ekonomin; OECD; fast driftställe; Pillar One; Pillar Two; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Till följd av den digitala ekonomins framfart de senaste decennierna står det internationella skattesystemet inför flertalet stora utmaningar. De gällande principerna inom den internationella skatterätten har ställts på sin spets då nutidens företag i allt större utsträckning är digitala. LÄS MER

 2. 2. Evaluation of the recyclabillity of a lignin-based biopolymer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Materialvetenskap

  Författare :Eric Hacksell; [2021]
  Nyckelord :recycling; recyclability; lignin; Renol; PP; mechanical recycling; Recyclass; återvinning; lignin; Renol; återvinningsbarhet; Recyclass;

  Sammanfattning : The use of plastic materials has changed the packaging industry, the construction industry, the automotive industry, and many others drastically. Plastics are also abundant in our everyday life. However, its downsides in the society are undeniable and are starting to get attention from law makers, the general public and industries alike. LÄS MER

 3. 3. Alkaline wet oxidation of biorefinery lignin from wheat straw

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Maja Lindblad; [2021]
  Nyckelord :alkaline wet oxidation; lignin oxidation; wheat straw; chemical pretreatment; biorefinery lignin; anaerobic digestion; response surface-modelling; chemical engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Climate change and depletion of fossil resources have generated a need for energy production based on renewable resources such as lignocellulosic biomass. Agricultural residues, like wheat straw, is lignocellulosic biomass that could contribute to the energy supply if it was used for biogas production. LÄS MER

 4. 4. Hantering av schaktmassor ianläggningsprojekt- Eftersträvan att uppnå massbalans i projekteringsskedet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :David Erhardsson; Stina Götvall; [2021]
  Nyckelord :Excavated masses; balance of masses; projecting stage and the construction industry.; Schaktmassor; massbalans; projekteringsstadiet och anläggningsbranschen.;

  Sammanfattning : Anläggningsbranschen står för stora utsläpp av växthusgaser och att uppnå klimatmål är enutmaning. Genom massbalans, som innebär att återanvända schaktmassor till den fyllningsom är aktuell i största möjliga mån, kan anläggningsbranschen ta sitt ansvar för minskadklimatpåverkan. LÄS MER

 5. 5. The future of hydrogen in Region Uppsala : A case study of an electrolyseras a node in the district heating network

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Fredrik Munters; Lovisa Stenhammar; Grehn Vilma; [2021]
  Nyckelord :hydrogen; Uppsala; energy; transportation; fuel station; fuel cell; vätgas; energi; transport; bränslecell; tankstation;

  Sammanfattning : This report aims to analyse how an electrolyser would benefit Region Uppsala in the transition to a more sustainable society and where it would be most beneficial to place it. The studied locations for placement werein Uppsala, Storvreta andKnivsta. LÄS MER