Sökning: "Rickard Wohlert"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Rickard Wohlert.

 1. 1. Nätbyråkraten: Copingmekanismer och offentligt etos som de framträder i konversationer i ett internetforum för socionomer

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Rickard Wohlert; [2019-02-01]
  Nyckelord :Tjänstemannarollen; Copingmekanismer; Offentligt etos;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur diskussioner i ett internetforum för socionomer relateras till teorier om gräsrotsbyråkrati och offentligt etos, och hur de påverkar tjänstemannarollen. Som metodologisk utgångspunkt har grounded theory, med inspiration av text-analys och netnografi använts. LÄS MER

 2. 2. Utskrivningsklara patienter i rättspsykiatrin: En studie av lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård och dess tillämpning i praktiken.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Rickard Wohlert; [2013-04-04]
  Nyckelord :betalningsansvarslagen; lag om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård; LRV; öppen rättspsykiatrisk vård; utskrivningsklar;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att ge en bild av hur förfarandet kring utskrivningsklara patienter i rättspsykiatrin ser ut i praktiken. Genom att studera det önskade tillståndet i rättskällorna ges möjlighet att studera hur lagstiftningen efterlevs i praktiken. LÄS MER