Sökning: "GIH examensarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden GIH examensarbete.

 1. 1. Personlig träning och beteendeförändring : Hur personliga tränare arbetar med motivation för att främja klienternas beteendeförändringar

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :William Lundgren; [2018]
  Nyckelord :personliga tränare; beteendeförändring; self determination theory; transteoretiska modellen; autonomi; kompetens; aktivitetsstadiet; motivation; inre motivation; yttre motivation;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund Detta examensarbete undersökte hur fem personliga tränare i Sverige arbetar med motivation för att främja sina klienters beteendeförändring under perioden sex månader och framåt. Det teoretiska paradigmet var utformat av self determination teorin (självbestämmande teorin) och den transteoretiska modellen. LÄS MER

 2. 2. Specialidrott, men är det specialanpassat för alla? : En studie om hur innebandymålvakters behov/utveckling tillgodoses på gymnasial nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU).

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Mariette Jansson; [2017]
  Nyckelord :målvakter; innebandy; utbildning; målvaktsträning; NIU; nationellt godkänd idrottsutbildning; GIH examensarbete;

  Sammanfattning : Aim The purpose of my study is to investigate how much resources and focus that are given to the education of goalkeepers on the upper secondary nationally approved sports programmes (NSP) What views do special sports education teachers have on goalkeeping training, and how this should be conducted? Is there access to educated goalkeeper coaches, and if so, how often are these available? Method The study is qualitative and the collection of empirical data is based on semi structured questions and answers received through mail contact and interviews via telephone. My study was based on a total sample where all 30 NSP with floorball in Sweden was contacted. LÄS MER

 3. 3. Metauppsats : studenter och lärares syn på uppsatsskrivande i idrottslärarutbildningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Christofer Pärnerteg; Jonny Norrbom; [2013]
  Nyckelord :Uppsats; Uppsatsskrivning; Examensarbete; Lärarutbildning; Idrottslärarutbildning;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine physical education teachers’ and students’ views on the thesis and its part in the physical teacher education program at The Swedish School of Sport and Health Sciences.Does the view on the thesis differ between techers/students and the program with its curriculum and other policy documents?What does students/teachers value in a thesis?Does teachers/students have a mutual habitus concerning the thesis in the form of essay writing and how is this expressed?The study is based on a qualitative survey in which the respondents mainly answered open-ended questions with written answers. LÄS MER

 4. 4. Är det under kontroll? : en undersökning huruvida fotbollsinstruktörer vid NIU-skolor upplever stress i sin yrkesroll.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Rihad Rahman; Nermin Hamzic; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfteSyftet med studien var att genom fyra fotbollsinstruktörer undersöka hur eventuell stress upplevs i deras yrkesroll i specialidrott vid NIU-skolor (nationella idrottsutbildningar).Frågeställningar1. Vilka krav upplevs det, av instruktören, finnas i dennes yrkesroll?2. LÄS MER

 5. 5. Idrott och hälsa för barn med svårigheter : en intervjustudie av sex idrottslärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Arash Memari; [2013]
  Nyckelord :Idrottundervisning; barn med svårigheter;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarSyftet med detta examensarbete var att undersöka lärares uppfattningar om i vilka avseende och utsträckning elever med svårigheter får hjälp i skolan. Det här arbetet fokuserar på lärarnas egna reflektioner och tankar om åtgärder som görs och bör göras för elever med svårigheter för de ska kunna nå målen i ämnet idrott och hälsa i skolan. LÄS MER