Sökning: "Robert Thollin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Robert Thollin.

  1. 1. Auktorisation av fastighetsförvaltare : En studie efter införandet av auktorisationen

    Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

    Författare :David Repton; Robert Thollin; [2012]
    Nyckelord :Real Estate; Real Estate Management; Professional Certification; Certification; Fastigheter; Fastighetsförvaltning; Kvalitetssäkring; Auktorisation;

    Sammanfattning : Värdet av det svenska fastighetsbeståndet utgör två tredjedelar av den svenska nationalförmögenheten och det kommersiella fastighetsbeståndet kan värderas till cirka 3 200 miljarder kronor. En av de viktigaste yrkesrollerna för en fungerande kommersiell fastighetsmarknad är i sin tur fastighetsförvaltaren. LÄS MER